Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SAMOKLĘSKI DUŻE

Pałac w Samoklęskach Dużych
Lokalizacja: (CNA) woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski, gmina Szubin

Pałac z 2 poł. XIX w., przebudowany pod koniec XIX i w latach 60. XX w.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1337 r. Wtedy to król Kazimierz Wielki pozwolił braciom Marcinowi i Wojciechowi postawić most na Noteci między Turem a Samoklęskami i pobierać myto. W 1523 r. wzmiankuje się również o płaceniu dziesięciny snopowej kościołowi szubińskiemu. Dobra te w 1618 r. należały do kapituły gnieźnieńskiej, a w 1793 r. były własnością Józefa Godzimirskiego, później Stanisława Brezy, a potem niemieckiej rodziny Pollów, aż do 1939 r. 
Dla rodziny tej w 2 poł XIX w. wybudowano tu dwór, który w XX w. uległ przebudowie.
Dwór późnoklasycystyczny, piętrowy na planie kwadratu. Zwarta bryła o wpływach berlińskich przypomina pałac. Elewację ogrodową zdobi pięcioboczny taras wsparty na filarach, zaś frontową akcentuje nieznaczny środkowy ryzalit. Również elewacje boczne zdobione są ryzalitami trójkątnie zwieńczonymi, zaś wejście do dworu poprzedzają wysokie schody.
Park krajobrazowy z 2 poł. XIX w. o pow. 1,5ha. Duże przypałacowe polany, zadbane i estetycznie przystrzyżone. Piękny zabytkowy starodrzew rozmieszczony pojedynczo, lub grupami rozmieszczonymi wzdłuż parkowych alejek i wokół stawu. Reprezentowany przez typowe parkowe gatunki - dęby, klony, lipy i jesiony wyniosłe.
Obecnie: Własność prywatna. Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej "Noteć".

Źródło: polskiezabytki.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 23