Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ZAMEK KISZEWSKI


Zamek
krzyżacki
w Zamku Kiszewskim

Zamek krzyżacki w Zamku Kiszewskim
Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. kościerski, gmina Stara Kiszewa

Tutejszy zamek to pozostałości gotyckiego zamku krzyżackiego z XIV wieku. (obecnie w ręku prywatnego właściciela o czym poniżej). Z dawnego podgrodzia zachowały się (w stanie ruiny) trzy gotyckie narożne baszty (północna, zachodnia i wschodnia) z łączącymi je murami obronnymi oraz (w dobrym stanie) renesansowa baszta przybramna (brama wjazdowa zamku właściwego), w której znajduje się pomieszczenie z oryginalnym sklepieniem gwiaździstym. Gotycką bramę forteczki rozbudowano w początku XVII w., zdobiąc ją w duchu renesansu. Czwartą, południową bramę zrekonstruowano w XIX w. wykorzystując pierwotne fundamenty. W 1856 r. pomiędzy bramą wjazdową a basztą południową wzniesiony został klasycystyczny dworek ówczesnego właściciela folwarku, obecnie remontowany. Pod budynkiem gospodarczym w północno-zachodniej części przedzamcza znajduje się gotycka piwnica ze sklepieniem kolebkowym. Całość założenia ma kształt nieregularnego czworoboku o długości 79 m, szerokościach: 43 m i 63 m.

Historii zespołu zamkowego, a później dworu można się doszukać już w IX/X wieku, otóż istnieją zapiski z 1269 roku potwierdzające istnienie na tym terenie drewnianego grodu warownego książąt pomorskich właśnie z X wieku, gdyż ziemie te leżały na terenie Pomorza Gdańskiego, a więc podlegały książętom pomorskim. Natomiast znane nam wydarzenia dotyczące zamku pojawiają się dopiero w 1281 roku, kiedy to książę pomorski Mściwój II darowuje Kiszewę wraz z okolicznymi ziemiami wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi Jankowicowi (w innych źródłach nazwany też Przedpełkowic). [...]
Po przejęciu majątku bracia zakonu krzyżackiego rozpoczęli budowę najpierw drewniano-ziemnego dwuczłonowego zamku. Wzniesienie warowni przez Krzyżaków daje początek nowej miejscowości, której współczesna nazwa to Zamek Kiszewski. Zadaniem zamku miało być ubezpieczanie środkowej części Pomorza Gdańskiego przed ewentualnymi atakami ze strony polskiej. [...]
Prace budowlane nad zamkiem rozpoczęto przypuszczalnie w 1350 roku. Na lata 1398-1409 datuje się wielką rozbudowę zamku. Zamek główny został wzniesiony na delikatnie wyniesionym półwyspie w zakolu Wierzycy, otoczony podmokłymi łąkami i rzeką. Niewiele dziś wiadomo o rozplanowaniu pierwszego członu zamku. Można przypuszczać, iż tworzył go regularny czworobok, otoczony z trzech stron starorzeczem i zamknięty od północnej strony skrzydłem mieszkalnym, przez które przechodził zapewne wjazd z podzamcza. Zamek został zbudowany według najnowszych rozwiązań ówczesnej techniki obronnej. [...]
23 czerwca 1997 roku posiadłość o powierzchni 5,28 ha zostaje sprzedana, a nowym właścicielem zostaje Piotr Tudaj z Katowic. Stan, w którym nowy właściciel zastał pałac był tragiczny: ściany zewnętrzne popękane z ubytkami cegieł, przeciekający dach, zawilgocone wnętrza, na ścianach grzyb. Przez niedbalstwo lokatorów zniszczeniu uległy liczne dekoracje sufitu, piece z ozdobnych kafli popękane i rozkruszone, zgniłe i pozapadane podłogi. Do życzenia miała równie wiele wszelkiego rodzaju stolarka, tj. schody, balustrady, drzwi, okna nadawały się w całości do wymiany. [...]
Obecnie trwają dalsze prace wewnątrz dworu oraz naprawa muru oraz baszt. Remont tak ogromnej i tak zaniedbanej posiadłości jest nie lada wyzwaniem. Wymaga on ogromnych nakładów finansowych oraz nalezytej staranności.[...]

Więcej na: wikipedia.pl
ParkUmieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2013
Ilość zdjęć: 184