Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

CHARBROWO

Pałac w Charbrowie
Lokalizacja: (GLE) woj. pomorskie, pow. lęborski, gmina Wicko

Pałac został wybudowany w 1660 roku przez starostę lęborskiego Christopha von Somnitz. Stanowił on główną siedzibę rodu aż do końca II Wojny Światowej. Pałac był wielokrotnie przebudowywany, między innymi w XVIII, XIX i XX wieku. Ostatecznie uzyskał zabudowę na planie litery „L”, składającą się z piętrowego korpusu głównego nakrytego wysokim dachem naczółkowym, dwóch skrzydeł bocznych wybudowanych w XIX stuleciu, ośmiokątnej, trzykondygnacyjnej wieży z 1907 r., nakrytej miedzianym hełmem i usytuowanej w wewnętrznym narożniku dziedzińca między korpusem głównym poprzedzonym gankiem, a prawym skrzydłem. Nad gankiem między oknami umiejscowiono kartusz herbowy rodu von Somnitz. Oba skrzydła nakryto dwuspadowymi dachami, lewe jest parterowe, a prawe piętrowe. Wnętrza zachowały dawny układ i częściowo XIX-wieczną stolarkę, m.in. schody w sieni. Wokół pałacu znajdują się resztki starego parku, a w nim neoklasycystyczne mauzoleum Somnitzów z pierwszej połowy XIX wieku.
Obiekt został przystosowany do świadczenia usług hotelarskich.

Źródło opisuwikipedia.pl

 Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 21