Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WROCŁAW 13

Pałac
Hollenderów
we Wrocławiu

Pałac Hollenderów we Wrocławiu
Lokalizacja: (DW) woj. dolnośląskie, Wrocław, ul. Międzyrzecka 4

Pałac Hollenderów we Wrocławiu został wzniesiony w 1886 roku w ówczesnej podwrocławskiej wsi Siedlec, w dobrach należących do Fritza Hollendera. Miejsce na nową siedzibę rodzinną znajdowało się w zakolu Oławy w otoczeniu parku krajobrazowego, w sąsiedztwie zabudowań folwarcznych. Pałac został zbudowany na planie prostokąta, w stylu renesansu północnego. Był murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem nakrytym czterospadowym mansardowym dachem. Elewacja, w części parterowej, była boniowana pasami piaskowca i zwieńczona gzymsem koronującym. Całość podzielona była licznymi ryzalitami. W osi elewacji znajdował się portyk wsparty na czterech kolumnach poprzedzony schodami i wykuszami bocznymi; po obu krańcach znajdowały się wykusze wieżyczkowe. W elewacjach bocznych wyróżnia się ryzality środkowe zwieńczone szczytami a od strony południowej znajduje się pięcioosiowy ryzalit jednokondygnacyjny. Prostokątne okna zwieńczone były naczółkami. Wnętrza pałacu dekorowane były (nie zachowaną już) sztukaterią i polichromią.
Działania wojenne w 1945 roku nie zniszczyły budynku. Pałac został podzielony na kilka mieszkań komunalnych. W 1996 roku pałac spłonął. Po 2006 roku pałac został odrestaurowany bez zachowania form hełmów hełmów poligonalnych wykuszy wieżyczkowych. Obecnie jego właścicielem jest Henry MacGovern były prezes AmRest Holdings. Jak widać na niżej zamieszczonych zdjęciach pałac jest niedostępny i ogrodzony wysokim murem.

Więcej na: wikipedia.plUmieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2019
Ilość zdjęć: 14