Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

OSTROWIEC

Pałac w Ostrowcu
Lokalizacja: (ZSL) woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gmina Malechowo

Pałac z pocz. XVIII w. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z poł. XIV w. W XV w. była własnością rodziny von Ramel, w poł. XVII w. von Below, a następnie von Podewils. Pierwszy murowany dwór powstał tu już w XVII w. i na jego fundamentach w końcu XVII w. wzniesiono kolejną, zachowaną częściowo do dziś rezydencję. Był to piętrowy dwór o dwutraktowym układzie wnętrz. W 1858 r. majątek kupił Oskar Schimmelpfennig, a następnie pod koniec XIX w. nabył go książę Heinrich von Pless z Górnego Śląska. W 1928 r. był w rękach Heinricha von Stenzel, po czym nabył go Horst von Wolff, poległy w Rosji w 1941 r. Jego żoną była Urszula z domu Görlitz. W 1928 r. majątek liczył 641 ha gruntów. Po 2 wojnie światowej majątek przejął Skarb Państwa Polskiego, a użytkownikiem zostało PGR.
Pałac wybudowano w stylu baroku. Budynek piętrowy wzniesiony na rzucie litery "L", zestawiony ze starszej i nowszej części, zlicowanych ze sobą w linii fasady. Do obrysu prostokąta dopełnia je drewniana weranda wstawiona od tyłu w narożnik pomiędzy częściami murowanymi. Układ wnętrz dwutraktowy, nieregularny. Fasadą zwrócony jest na zachód. Jej dzisiejszy jednolity kształt to efekt XIX - wiecznej rozbudowy, ale pod względem formalnym utrzymany został jej XVII - wieczny charakter. Jest 12 -osiowa, rozczłonkowana pilastrami w wielkim porządku, które wydzielają po parze osi skrajnych i parę środkową. Oprócz opaskowych obramień okiennych ozdobą fasady są podokienne sztukatorskie girlandy. W starszej części - płn. od wschodu zachowała się XVII - wieczna klatka schodowa, z dekoracją girlandową i główkami puttów. Pałac przeszedł gruntowny remont w latach 1975-76 i obecnie mieszka w nim aktualny niemiecki właściciel. Opok pałacu znajduje się park krajobrazowy z XIX w. o pow. 2,3 ha. Park przylega do jeziora Ostrowickiego, zachowany jest tu cenny starodrzew, wśród którego rośnie pomnik przyrody - buk zwyczajny w wieku ok. 250 lat.


Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 20