Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ROGI

http://majkad.blogspot.com/2010/10/rogi.html
Pałac
w Rogach

Pałac w Rogach
Lokalizacja: (FSU) woj. lubuskie, pow. sulęciński, gmina Lubniewice

Okazała rezydencja pałacowa z parkiem oraz folwarkiem zlokalizowana jest w pobliżu wsi Rogi, w kompleksie leśnym. Pałac zajmuje południowo-wschodni kraniec założenia folwarcznego. Od południa i wschodu otoczony jest parkiem krajobrazowym, który założono równocześnie z budową pałacu, wykorzystując zróżnicowane gatunkowo zadrzewienie pobliskiego lasu. Od strony kolonii w Rogach prowadzi aleja dojazdowa obsadzona staro­drzewem dębowym. [...]
Pałac w Rogach został wybudowany dla niepełnosprawnej umysłowo córki. Świadczyć o tym może umieszczona na fasadzie sentencja: „Non dormit qui me custodit” (nie śpi ten, kto mnie strzeże). [...]
Wzniesiony w początku XX wieku pałac ma charakter XIX-wiecznej rezydencji romantycznej, nawiązującej stylowo i ukształtowaniem bryły do architektury zamkowej. Pierwotnie mógł on pełnić rolę letniej rezydencji mieszkalnej lub zameczku myśliwskiego. Budynek elewacją frontową zwrócony jest ku dziedzińcowi wjazdowemu i stylowemu parterowi ogrodowemu, zaś elewacją ogrodową w stronę jeziora. Jest to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona z cegły, z mieszkalnym poddaszem. Dominującym elementem architektonicznym jest wieża, umieszczona w południowo-wschodnim narożniku pałacu, kryta wysokim dachem namiotowym. Urozmaicona ryzalitami i wieżyczkami bryła budowli posiada cechy stylu późnoromantycznego z elementami neoromańskimi i neorenesansowymi.
Oryginalny wystrój wnętrz zachował się w pomieszczeniach parteru i większości sal piętra – są to głównie boazerie i sztukaterie stropów. Pomieszczenia reprezentacyjne (dawna sala balowa, dawny salon ogrodowy oraz ogromny reprezentacyjny holl) usytuowane są w trakcie zachodnim oraz w części północnej pałacu. [...]
Po generalnym remoncie w latach 1978-1979, prowadzono tutaj szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie pałac znajduje się w użyczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. 

Niestety pałac był niedostępny.

Więcej na: lwkz.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2015
Ilość zdjęć: 9