Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SULISŁAWICE

http://majkad.blogspot.com/2010/10/sulisawice.html
Pałac
w Sulisławicach

Pałac w Sulisławicach
Lokalizacja: (SW) woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Świdnica

Założenie pałacowe położone jest w południowo-zachodniej części wsi, obejmuje pałac z zabudowaniami gospodarczymi, staw i dawny park. Pałac wzniesiony został na obmurowanej skarpie ziemnej, otoczony fosą - obecnie zniszczoną, czytelną obecnie jeszcze na odcinku zachodnim, natomiast od południa ograniczony wodami stawu. Zachowany budynek pałacowy wzniesiony został w miejscu wcześniejszej siedziby rycerskiej. Budowla pierwotna pochodząca najprawdopodobniej z wieku XVI, na co wskazywałoby m.in. umocnienie skarpy, została przebudowana w roku 1778 roku. Szczyt mógł pochodzić z późniejszej przebudowy. Obecnie budowla zachowana w ruinie, od lat 50. naszego stulecia pozbawiona jest użytkownika. Jeszcze w końcu lat 70. XX wieku zachowany był szczyt elewacji frontowej - północnej, jak również częściowo barokowy hełm wieńczący wieżę. Od strony południowej pałacu, za stawem rozciąga się park, przedzielony potokiem na dwie części, różniące się zarówno wiekiem (bliższa pałacu - starsza, drzewa - dęby i wiązy sięgają wiekiem 300-350 lat), jak i stylistycznie (bliższa pałacu - podmokła, regularna dalsza - położona wyżej, ma charakter naturalistyczny, jest powiązana z otoczeniem). Dawniej zabudowania otoczone były kamiennym murem, od strony wschodniej zachowany jest szpaler dębów, stanowiący niegdyś naturalną granicę założenia. Na platformie ziemnej za pałacem od strony stawu znajdował się klomb i nasadzenia ozdobnych krzewów.

Źródło: dolny-slask.org.pl
zabudowania folwarczne


Umieszczone zdjęcia wykonano: październik 2016
Ilość zdjęć: 30