Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŻELEŹNIK

Pałac w Żeleźniku 
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. strzeliński, gmina Strzelin

Pałac ten to barokowa budowla z początków XVIII w. z pozostałościami parku krajobrazowego, przebudowany w XIX w. W roku 1945 uległ częściowemu uszkodzeniu.
Budynek pałacu wzniesiony na planie prostokąta. Układ wnętrz jest dwutraktowy i trzytraktowy. Budowla ma dwie kondygnacje i jest nakryta dachem mansardowym z lukarnami. Elewacje dzielą pilastry. Wejścia wiodą przez półkoliste portale z płaskorzeźbionymi nadprożami. Wewnątrz parteru zachowały się sklepienia lustrzane z dekoracją stiukową na parterze. Od głównej fasady opadają ku dziedzińcowi gospodarczemu monumentalne, tarasowate schody. Budynek ten jest murowany, akcentowany płytkim ryzalitem zwieńczonym tympanonem z tarczą zegarową. Na dziedzińcu gospodarczym, znajduje się spichlerz dworski z połowy XVIII w. Z dostępnych informacji wynika, że pałac zamieszkany jest przez jedną rodzinę. Niestety jego stan nie jest najlepszy. Pałac wymaga pilnych prac remontowych w przeciwnym wypadku będzie nadal niszczał.
 Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2011
Ilość zdjęć: 44