Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WIERZBNA

http://majkad.blogspot.com/2010/10/wierzbna.htmlPałac
opatów cysterskich
w Wierzbnej

Pałac opatów cysterskich w Wierzbnej
Lokalizacja: (DSW) woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Żarów

Barokowy pałac opatów cysterskich. Przeprowadzone w latach 1999-2000 badania archeologiczne wykazały, że w XIII w. w pobliżu kościoła stała murowana budowla. Mogła to być pierwotna rezydencja. Zniszczona została na przełomie XIII i XIV w. W pierwszej połowie XV w. niemal na tym samym miejscu powstała kolejna budowla. W początkach XVI w. doszło do przebudowy obiektu. Po utworzeniu w 1683 r. dwór przebudowano na okazałą rezydencję. W wyniku dodania do starego dworu dwóch skrzydeł powstało założenie pałacowe o kształcie podkowy. Około 1893 r. nastąpiła przebudowa pałacu w celu nadania mu odpowiedniego dla epoki standardu mieszkalnego. Po zakończeniu II wojny światowej majątek i pałac zajęła Armia Czerwona. Budynek pałacowy został wtedy zdewastowany. Po przejęciu dóbr „podworskich” przez PGR pałac nie został zagospodarowany i w szybkim tempie niszczał. Od kompletnej ruiny uchroniła go decyzja o przekształceniu budowli na cele mieszkalne. W latach 60. XX w. przeprowadzono pobieżny remont, w trakcie którego dokonano szeregu zmian w rozplanowaniu wnętrz. Nie powstrzymało to procesu degradacji budowli, która na przełomie wieków była już tylko zamieszkałą ruiną. Zimą 2002 r. kompleks pałacowo-parkowy nabyła Fundacja „Zamek Chudów”. W krótkim czasie zabezpieczyła zespół pałacowy ogradzając jego obszar oraz uporządkowała park, który pozostał ogólnodostępny. Obok park z 2. poł. XVII-XIX w. i folwark z 1870 r.
Obok pałacu stoi ruina klasztoru cystersów (tzw. długi dom) z lat 1729-30, przebudowanego w 1893 r. (loggia). Uszkodzony w 1945 r., popadł w ruinę.
W parku pałacowym stoi 5 krzyży pojednania (największe zgrupowanie na Dolnym Śląsku), pozbieranych z okolicy w XIX w., jeden z nich ma wyrytą dzidę. Kolejny krzyż stoi za płotem szkoły (ma wyrytą kuszę).
Figura św. Jana Nepomucena z 1701 r. na placu przed kościołem, uważana za najstarszą na Śląsku.
Wieża ciśnień z 1697 r., najstarsza na Dolnym Śląsku. Powstała dla zaopatrywania w wodę położonego na wzgórzu klasztoru. Miała 25 m wys. i posiadała barokowy hełm, w XIX w. nadbudowano 10 m i zwieńczono ją krenelażem. Obecnie pozbawiona górnej części. Obok młyn wodny z XVIII-XIX/XX w.

Źródło: naszlaku.comRuiny budynku klasztornego obok pałacuOtoczenie pałacu i klasztoru
Kościół Wniebowzięcia NMP (XIII w., rozbudowany XVII w., przebudowany XVIII w.)
Romański kościół wzniesiony najprawdopodobniej przez bogaty ród Wierzbnów. Późniejsi krzeszowscy opaci rozbudowali powstałe pod koniec XVII w. skrzydło klasztorne w duchu baroku i stworzyli tym samym z niego nowy kościół. W jego wnętrzu zachowała się kuta krata z 1790 r. oraz cenne polichromie.


Figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Wierzbna wzniesiona została na początku XVIII wieku, w 1701 roku. Rzeźba świętego ustawiona została na wysokiej kolumnie. Składa się z postumentu z chronogramem, kolumny toskańskiej oraz spoczywającej na niej figury przedstawiającej postać świętego w typie kanonicznym – święty stoi w stroju kanonika z krucyfiksem w lewej ręce. Na podstawie kolumny widnieje tablica z wyrytym napisem. Kolumna z figurą świętego, ustawiona została w centrum miejscowości (obok kościoła, przy wjeździe do pałacu i dawnego klasztoru) przez mieszkańców w podzięce za wieloletni brak wylewów Strzegomki. Jest najstarszą w Polsce figurą przedstawiającą św. Jana Nepomucena !!!Umieszczone zdjęcia wykonano: październik 2016
Ilość zdjęć: 111