Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PIOTRAWIN

http://majkad.blogspot.com/2010/10/piotrawin.html
Pałac
Piotrawin

Pałac Piotrawin
Lokalizacja: (LOP) woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Łaziska

Prace wykopaliskowe, prowadzone przez dr Marię Sułowską w latach 1968 – 1972 pozwoliły na stwierdzenie ciągłości osadnictwa od neolitu. Odkrycia: m.in. skarb siekier z VII -VIII w. potwierdzają hipotezę, że przez teren dzisiejszego Piotrawina wiódł szlak handlowy, prowadzący przez Morawy i dolinę Wisły do Bałtyku. Książęca włość w XI wieku została przekazana rycerzowi Piotrowi Strzemieńczykowi. Pod koniec XI wieku, dobra należały do Biskupstwa Krakowskiego, natomiast w XII wieku, stały się własnością Księcia Henryka Sandomierskiego.
W 1310 roku Władysław Łokietek przekazał Piotrawin „Wraz z przynależnościami i wszystkimi prawami po wieczne czasy, katedrze krakowskiej jako ofiarę dla świętego Stanisława” – cyt. z Aktu nadania.
Rok 1437 – do Piotrawina przyjeżdża Biskup Oleśnicki oraz Jan Długosz. Powstaje dzieło „Liber Beneficjorum”, Długosz opisuje Piotrawin jako bardzo dobry folwark biskupi w skład którego wchodzi dwór. W 1670 roku, w dokumentach źródłowych budynek jest nazwany Rezydencją Prałacką Sufragana Krakowskiego Mikołaja Oborskiego.
W roku 1671, podróżujący po Polsce Ulryk Werdum podczas przeprawy w Piotrawinie, opisuje budynek „Bardzo piękny z grubymi murami i wielu wieżami”. Opis budynku z 1725 roku mówi: „Na przodku altana, do której schody z poręczami circum circa i ganek. Balasy (tralki) płasko wycinane. Tymi gankami idąc, na drugą stronę ku Wiśle – galerye dwie.”
Biskup Kajetan Sołtyk, w 1772 roku pisze o zamiarze kolejnej przebudowy istniejącej rezydencji. W dokumentach historycznych pojawia się nazwa: Pałacyk Biskupów Krakowskich w Piotrawinie.
W XVIII wieku, w budynku mieścił się Rektorat Piotrawiński, a w połowie XIX wieku -plebania. W 1880 roku do Piotrawina przybył Ludomir Cywiński, wykupił na licytacji dobra kościelne za kwotę 60800 rubli w złocie.
Następnie na przełomie wieków, Pałac został przebudowany w stylu klasycystycznym,
Po II Wojnie Światowej, w pałacu mieściła się szkoła, biura Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz mieszkania pracownicze. Obiekt popadł w ruinę, w końcu został opuszczony.
Prace renowacyjno – odtworzeniowe trwały 14 lat.


Zaraz obok Pałacu stoi kościół Sanktuarium św. Stanisława B.M. Jest to najstarsza parafia diecezji Lubelskiej. Na terenie parafii znajduje się Kalwaria Piotrawińska. Projekt Drogi Krzyżowej przygotował i czuwał nad jego realizacją Ks. proboszcz kan. Tadeusz Walczuk. Jest to dar parafian ku czci św. Stanisława B.M. patrona Parafii i archidiecezji z 2007 roku.

Źródło: piotrawin.pl oraz parafiapiotrawin,eu


Kościół i Kalwaria PiotrawińskaWidok na Wisłę

Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 70