Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RZUCEWO


Pałac
w Rucewie

Pałac w Rzucewie
Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. pucki, gmina Puck

Rzucewo położone jest na krawędzi klifu Zatoki Puckiej. Pierwotnie Rzucewo było wsią rycerską. W 1590 r. zostało kupione przez Ernesta Wejhera, starostę puckiego i włączone do klucza wejherowskiego, jednego z nielicznych na Pomorzu Gdańskim wielkiego kompleksu dóbr magnackich. W 1676 r. dobra rzucewsko-wejherowskie przeszły drogą koligacji rodzinnych w ręce rodu Radziwiłłów.
W 1685 r. wdowa po Michale Radziwille podarowała majątek swojemu bratu królowi Janowi III Sobieskiemu, a po jego śmierci odziedziczyła go królowa (stąd dziś rzucewski pałac bywa potocznie nazywany „zamkiem królowej Marysieńki”), a  następnie synowie - Aleksander i Jakub. W 1720 r. majątek został sprzedany rodzinie Przebendowskich i przez następne sto lat kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli.
W 1827 r. dobra rzucewskie zostały oddzielone od wejherowskich i Rzucewo przeszło w posiadanie rodziny von Below, do której należało aż do 1945 r. Po II wojnie światowej w pałacu umieszczono szkołę rolniczą. Od 1975 r. budynek nie był użytkowany i ulegał dewastacji. Na początku lat 90. przeszedł w ręce prywatne, został odrestaurowany i zaadaptowany na hotel i restaurację.
Pierwszy pałac w Rzucewie został wzniesiony przez Jana Wejhera w I poł. XVII w. Wiadomo o nim jedynie, że był miejscem wypoczynku króla Jana III Sobieskiego. Podczas swojego pobytu w Gdańsku w latach 1676-1677 król kilkakrotnie odwiedzał Rzucewo uczestnicząc tu w polowaniach. Obecny pałac powstał w latach 1840-45 dla Gustawa Fryderyka Eugena von Below i jego żony Emmy Gertrudy z domu Keyserlingk, według projektu berlińskiego architekta Augusta Fryderyka Stülera.
Pałac jest zbudowany w stylu neogotyckim, w formie zamku: z dwoma wieżami, arkadowym ostrołukowym portykiem, pozornymi sterczynowymi wieżyczkami i wieńczącym wszystkie elewacje krenelażem. W sieni oraz niektórych pomieszczeniach przyziemia zachowały się sklepienia sieciowe wsparte na przyściennych kolumienkach lub wspornikach. Zwracają również uwagę zworniki z kartuszami herbowymi, kominki oraz wystrój biblioteki z witrażami.
Po południowej stronie pałacu rozciąga się park krajobrazowy, sięgający do brzegu Zatoki. Z Osłonina do Rzucewa prowadzi czterorzędowa aleja lipowa, której powstanie łączy się z osobą Jana III Sobieskiego. Malowniczą aleję o długości 2,5 km, tworzą szpalery drzew lipowych i grabów, a w kierunku zachodnim aleja kasztanowców.

Źródło: pomorskie.eu/pl 


  


  

Stadnina, park
Nad zatoką PuckąUmieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2013
Ilość zdjęć: 165