Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

STOSZOWICE

Zamek w Stoszowicach
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, gmina Stoszowice

Być może w Stoszowicach istniał zamek już w okresie średniowiecza. Nie ma jednak na ten temat żadnych dowodów. Wiadomo, ze właścicielami wsi w latach 1221 - 1227 byli Stosz i Leonard, skłóceni z księciem Henrykiem Brodatym przedstawiciele rodu Stoszów. Nie wiadomo nic na temat ich siedziby. W 1278 r. jako właściciela dóbr notuje się członka dworu księcia Henryka IV Probusa, Paszko, syna Piotra Stosza. W XVI w. istniało tu już założenie zamkowe lub dworskie będące siedzibą starostów i wójtów dziedzicznych Ząbkowic Śląskich. Nie wiadomo kto był jego budowniczym. Założenie, oprócz budowli mieszkalnych i gospodarczych, obejmowało system obronny w postaci otaczającej go fosy z wodą i zewnętrznego obwodu murów z półkolistymi bastejami.
Umocnienia ziemne pochodzą z XVI i XVII w. a ich resztki zachowały się w otoczeniu zamku do dziś. Przed głównym wejściem do zamku zobaczyć można część zachowanego muru obronnego, który został zbudowany z kamienia polnego.
Budowla była przebudowywana i modernizowana w XVIII w. oraz w latach 1806 - 1815. Od 1820 r. założenie stało się siedzibą rodziny von Strachwitz, która pozostała tu do 1945 r. W latach 1879 - 1882 rodzina ta przeprowadziła kolejną przebudowę.
Zamek w Stoszowicach stanowi dobry przykład nowożytnej siedziby szlacheckiej Dolnego Śląska. Zamek ostatni raz został odnowiony w latach 1964-19668 Obecnie stanowi własność prywatną, jednak nie jest użytkowany.


  

 


 


inne budynki w folwarku


  
Umieszczone zdjęcia wykonano: wrzesień 2010 i czerwiec 2013
Ilość zdjęć: 85