Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WEJHEROWO

Pałac
Keyserlingków
i Przebendowskich
w Wejherowie

Pałac Keyserlingków i Przebendowskich w Wejherowie
Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. wejherowski, gmina miejska

Wejherowo, miasto założone przez Jakuba Wejhera, wchodziło w skład dóbr rzucewsko-wejherowskich. Dobra te do 1675 r. były własnością rodziny Wejherów, w latach 1676-1681 Radziwiłłów, następnie Sobieskich i od 1720 r. - Przebendowskich.
W 1767 r. Ignacy Franciszek Przebendowski, starosta pucki i mirachowski, rozpoczął w Wejherowie budowę nowej siedziby rodu. Miejsce pod pałac zostało starannie wybrane. Rezydencję zaprojektowano na osi drogi wychodzącej z rynku, w atrakcyjnie położonych ogrodach mieszczańskich nad rzeczką Cedron. Zakrojone na szeroką skalę prace zostały przerwane po I rozbiorze Polski. Ignacy Franciszek Przebendowski postanowił wówczas na stałe opuścić rodzinne strony i przenieść się do Warszawy. Dobra rzucewsko-wejherowskie przeszły we władanie Józefa Antoniego Przebendowskiego, a w 1782 r. zostały sprzedane kupcowi angielskiemu Aleksandrowi Gibsonowi. Od 1790 do 1945 r. majątek znajdował się w posiadaniu rodziny Keyserlingk.
Około 1800 r. Otton Aleksander von Keyserlingk ukończył budowę pałacu, w kształcie odmiennym od zaplanowanego przez Przebendowskich. Pół wieku później hrabia Otton Archibald von Keyserlingk, członek Królewskiej Izby Panów, w wyniku rozbudowy i przebudowy pałacu, nadał mu formę neogotycką, zachowaną do dzisiaj. Pałac założony na planie wydłużonego prostokąta zyskał dwa prostopadłe aneksy. Elewacje aneksów oraz ryzality środkowe zostały zwieńczone schodkowymi szczytami. Data tej ostatniej inwestycji – 1857 – widnieje na elewacji ogrodowej.
Po 1920 r., kiedy powiat wejherowski prawie w całości znalazł się w odrodzonej Polsce, Keyserlingkowie pozostali w Wejherowie. W 1945 r. żona i dzieci ostatniego właściciela wyjechały do Niemiec, natomiast los samego hrabiego Henryka Keyserlingka pozostaje nieznany.
Wkrótce po 1945 r. w pałacu znalazła siedzibę szkoła dla pracowników leśnych, następnie internat dla dzieci ze Szkoły Podstawowej dla Głuchych, a po 1957 roku – przedszkole. W 1995 r. gospodarzem obiektu zostało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Pałac, z racji wieloletniej niewłaściwej eksploatacji i braku remontów, był w bardzo złym stanie technicznym. Obecnie, dzięki prowadzonym przez ostatnie lata pracom konserwatorskim, odzyskuje swój dawny blask.

Źródło: pomorskie.eu/pl
Wchodzimy do środka pałacu w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


 ParkUmieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2013
Ilość zdjęć: 182