Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŚWIDNICA

Pałac
opatów cystersów krzeszowskich
w Świdnicy

Pałac opatów cystersów krzeszowskich w Świdnicy (ul. Franciszkańska 18)
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina miejska

Świdnicki pałac opatów cysterskich wzniesiony został na pocz. XVIII w. Jest to jeden z najstarszych zabytków architektury barokowej w mieście. Budynek jest murowany, dwupiętrowy, założony na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Powstał jako rezydencja opatów z Krzeszowa, z fundacji Dominicusa Geyera. Budynek po krótkotrwałym użytkowaniu został odebrany cystersom i służył jako siedziba dowództwa armii pruskiej oraz skład broni. Mieścił się tu również urząd skarbowy. Po sekularyzacji pałac pełnił kolejno funkcję mieszkalną, biurową i przemysłową. Obecnie jest to cenny zabytek, w którym w dobrym stanie zachowały się elementy barokowego wystroju i dekoracja sztukatorska sklepień. Powrócił do dawnej świetności w wyniku remontu przeprowadzonego w latach 2003 – 2005, wówczas też został przekazany i zaadaptowany na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Część dawnego wystroju rzeźbiarskiego eksponowana jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Źródło: szlakikulturowe.dolnyslask.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2013
Ilość zdjęć: 11