Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WARSZAWA 10

Pałac Chodkiewiczów w Warszawie
Lokalizacja: woj. mazowieckie, Warszawa, ul. Miodowa 14

Pierwotny pałac usytuowany przy ul. Miodowej 14, prawdopodobnie został zbudowany w 1630 jako dwór biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Jednakże niektórzy historycy sądzą że był to dwór Cypriana Pawła Brzostowskiego – stolnika wileńskiego zbudowany w 1669 roku. Była to dwualkierzowa budowla, poprzedzona wąskim i wydłużonym dziedzińcem, wzdłuż którego wznosiły się oficyny. Z tyłu znajdował się niewielki ogródek. Pałac posiada bogatą historię. Obecnie jest to dwupiętrowy, podpiwniczony budynek, nakryty dachem dwuspadowym, z facjatami od frontu i z pięcioma wystawkami w połaci tylnej nakrytymi daszkami dwuspadowymi. Skrzydło piętrowe, podpiwniczone, nakryte dachem czterospadowym ze świetlikami. Trzynastoosiowa fasada posiada w osi trzyosiowy ryzalit zwieńczony tympanonem. Elewacja została podkreślona cokołem z piaskowca, gzymsem kordonowym-podokiennym oraz wieńczącym. Ryzalit rozczłonkowany powyżej parteru czterema pilastrami, podkreślony balkonem wspartym na czterech kroksztynach, pod którym znajduje się wejście główne o łuku koszowym. Elewacja tylna, północna opracowana podobnie do fasady, o osi środkowej wyznaczonej koszowo zamkniętym wejściem podkreślonym w poziomie. W części piwnic sklepienia murowane kolebkowe z lunetami i kolebkowe-krzyżowe wsparte na słupach. Wnętrza dwutraktowe, w części dwu i półtraktowe z dwuczęściowym hallem na osi i klatką schodową usytuowaną w trakcie frontowym. Parter o charakterze recepcyjnym, piętro reprezentacyjne, II piętro pełni obecnie funkcje biurowe. Skrzydło dwu i półtraktowe, z piętrem dostępnym z poziomu korpusu głównego, przeznaczonym na wielką salę konferencyjną z małym, trójpomieszczeniowym zapleczem. Główny wjazd na posesję znajduje się od strony ulicy Podwale, przychód natomiast od Kapitulnej. Oba poprzedzone są wielosłupowymi bramami.
Pałac stał się siedzibą Związku Izb Rzemieślniczych i Izby Rzemieślniczej. Ponadto w pałacu mieści się wiele instytucji związanych ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Siedzibę ma tu również Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz przedstawicielstwo niemieckiej agencji promocji handlu i inwestycji Germany Trade and Invest. Od strony ulicy Podwale mieści się m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzący różne kursy. 

  
Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2012
Ilość zdjęć: 4