Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RUDNIK

http://majkad.blogspot.com/2010/10/rudnik.html
Pałac
w Rudniku

Pałac von Marwitzów w Rudniku
Lokalizacja: (SRC) woj. śląskie, pow. raciborski, gmina Rudnik

Rodzina Fryderyka Henryka Karola von Marwitza w pierwszej połowie XIX w. wzniosła w Rudniku pałac. Później został on przebudowany i nadano mu cechy neobarokowe. Budowla wzniesiona została z cegły, na planie prostokąta. Ma dwie kondygnacje i charakteryzuje się szerokimi ryzalitami środkowymi. Obiekt nakryty został dachem czterospadowym z naczółkami. Dziewięcioosiowa fasada pałacu posiada trójkondygnacyjny i trójosiowy ryzalit środkowy, który w ostatniej kondygnacji posiada dwa pilastry w porządku doryckim. Ryzalit zwieńczony jest tympanonem, na którym uwagę zwraca kartusz herbowy. Od drugiej strony pałacu, w elewacji ogrodowej znajduje się podobnie wydatny ryzalit środkowy z kwadratową wieżą na osi. Wewnątrz budowli zachował się dwutraktowy układ z sienią. Pałac, który po Marwitzach przez lata należał do rodu von Selchow, w czasach powojennych został upaństwowiony, stając się siedzibą Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Czasy PRL, które dla wielu podobnych budowli oznaczały ruinę, pałac w Rudniku przetrwał w stanie względnie dobrym. Jednak obecnie, jeśli nie zostanie poddany renowacji, będzie chylił się ku ruinie. Obok pałacu znajduje się oficyna oraz opuszczone budynki gospodarcze. Kompleks budowli leży na terenie zaniedbanego parku.

Źródło: slaskie.travelUmieszczone zdjęcia wykonano: październik 2014
Ilość zdjęć: 33