Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RYBNIK

Zamek
w Rybniku

Zamek w Rybniku
Lokalizacja: woj. śląskie, miasto na prawach powiatu, gmina –

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1327. Choć trudno ustalić kiedy powstał rybnicki zamek, na podstawie badań archeologicznych można stwierdzić iż został zbudowany pod koniec XIII w. Jednak uważa się że już w XII w. w tym miejscu istniał drewniany obronny gród.
W latach 1223 -1228 zamek był siedzibą zakonu sióstr Norbetanek które prowadziły w nim szkołę. W okresie rozbicia dzielnicowego Rybnik znalazł się pod panowaniem najpierw księstwa opolskiego, później raciborskiego. Zamek w tym okresie pełnił funkcję typowo obronną z otaczającymi go wałami ziemnymi oraz stawami. W XV w Rybnik został stolicą wydzielonego państwa rybnickiego, dlatego też zamek został przebudowany na rezydencję księcia Wacława III Rybnickirgo.
Wacław III Rybnicki utracił Rybnik w 1473 r. a zmieniający się często nowi właściciele miasta nie dbali zbytnio o rozwój Rybnika. Gotycki zamek zaczął szybko popadać w ruinę. W XVII w. zamek został gruntownie przebudowany na dwupiętrową masywną rezydencję pałacową, z tyłu natomiast posiadał więżę rozebraną około XVIII w. Kolejnymi właścicielami Rybnika zostali hrabiowie Węgierscy którzy dobudowali w XVIII w. dwa boczne skrzydła przylegające do głównego gmachu zamku.
W 1788 państwo rybnickie zakupił król pruski Fryderyk Wilhelm II który przeznaczył zamek rybnicki na przytułek dla żołnierzy. W miejscu rozebranego gmachu postawiono nowy zamek z przeznaczeniem na "Dom Inwalidów". Gmach został przebudowany według projektu Fryderyka Ilngnera który uzyskał obecną późnobarokową–klasycystyczną formę architektoniczną.
Od 1842r. w zamku swoją siedzibę miał Sąd Grodzki. Obecnie mieści się w nim Sąd Rejonowy.
Umieszczone zdjęcia wykonano: październik 2011
Ilość zdjęć: 28