Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŁOMŻA 2

Pałac
Gubernatora
w Łomży

Pałac Gubernatora w Łomży
Lokalizacja: (BL) woj. podlaskie, pow. miasto na pr. miejskim

W 1866 r. Łomża stała się stolicą Guberni Łomżyńskiej i wówczas podjęto decyzję o budowie siedziby gubernatora. 
Obecnie jest to siedziba Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
Jest to budowla w stylu klasycystycznym i usytuowana w centrum miasta.
Pałac wybudowano na planie litery L. Krótsze skrzydło to kamienica mieszkalna z 1845 r., do której dobudowano dłuższe skrzydło. Murowany z cegły, tynkowany, na kamiennym fundamencie, dach dwuspadowy, kryty blachą, od strony podwórza facjata na osi głównej. Elewacja frontowa wieloosiowa, z pseudoryzalitem w partii centralnej. Kondygnacja parteru boniowana, zakończona gzymsem, górne kondygnacje gładkie. Okna prostokątne, na parterze z dekoracyjnym obramieniem z uszami, na pierwszym piętrze z gzymsem nadokiennym i ozdobnymi konsolkami. Elewacja wsch. gładka, bez sztukaterii, gzyms kordonowy, okna prostokątne bez obramień. Elewacja pn. od strony ul. Dwornej analogiczna do wsch., 7-osiowa, z przejazdem bramnym w środkowej osi. 
Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2018
Ilość zdjęć: 6