Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RADOM 7

http://majkad.blogspot.com/2010/10/radom-7.html
Zamek
w Radomiu

Zamek w Radomiu
Lokalizacja: (WR) woj. mazowieckie, pow. miasto na pr. powiatu, gmina miejska

Wczesne średniowiecze założenie nad rzeką Mleczną składające się z grodu oraz podgrodzia datowane jest na X wiek. Z 1155 roku pochodzi pierwsza wzmianka o majątku, który już wtedy był stolicą kasztelanii. Dopiero od 1230 roku znamy pierwszych kasztelanów radomskich. Około 1350 roku nastąpiło przeniesienia osady kilkaset metrów na północny wschód. Inicjatorem tej akcji był Kazimierz Wielki. Źródła wymieniają króla jako fundatora fortyfikacji nowego miasta jednakże zarówno Jan Długosz jak i Jan z Czarnkowa milczą na temat budowy zamku, który musiał stanąć w ostatniej fazie budowy systemu obronnego miasta. Zamek potwierdzony jest źródłowo już w latach 40 tych XIV wieku. Pisma określają go jako curia regalis lub alias curia Radom. Zamek pełnił funkcję siedziby kasztelanów, starostów radomskich oraz miejsca pobytu monarszego. Brak badań uniemożliwia dokładne prześledzenie rozwoju przestrzennego założenia. Jedyna informacje na ten temat pochodzą z dokumentów i ikonografii.
Zamek posadowiony na planie prostokąta, wzniesiony został w południowej części miasta na niewielkiej wyniosłości i był powiązany z jego fortyfikacjami. Główny budynek zamkowy posadowiony był w południowej części i wystawał nieco poza lico murów obwodowych. W XV wieku zamek posiadał dwie wieże. Na lata 1510-1515 przypadła rozbudowa zamku mająca na celu polepszenie jego obronności i powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Wzniesiono wówczas skrzydło zachodnie o przeznaczeniu gospodarczym. Na parterze umieszczono kuchnię i izby czeladne a na piętrze jadalnię. Główny dom południowy posiadał wówczas trzy kondygnacje i został wyposażony w kamienne krużganki od strony dziedzińca. Obydwa skrzydła skomunikowane zostały ze sobą krytą galerią. W czasach nowożytnych warownia posiadała już trzy murowane wieże i dodatkową jedną drewnianą oblepioną gliną. W 1787 roku odbyła się ostatnia przebudowa zamku. W jej wyniku założenie zostało pozbawione wież a skrzydła zostały znacznie obniżone. W roku 1860 dom południowy zaczął pełnić funkcję plebani. Dziś jest on jedyną pamiątką po gotyckim zamku.
Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 19