Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

POLSKA CEREKIEW

Zamek w Polskiej Cerekwi
Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Polska Cerekiew

Zamek został zbudowany w 1617 roku przez Fryderyka von Opersdorffa. W roku 1894 został przebudowany przez Eberharda Matuszkę. Jest to dwupiętrowa budowla wzniesiona z cegły na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i dwoma ośmiobocznymi basztami w narożach elewacji frontowej. Całość prawdopodobnie była otoczona fosą, której resztki zachowały się do dziś. Elewację frontową budowli flankują dwie ośmioboczne baszty, pomiędzy którymi znajduje się późnorenesansowy portal kamienny z osadzonymi w nim dwiema tablicami inskrypcyjnymi, odnoszącymi się do budowy i odnowienia pałacu. W zwieńczeniu portalu widnieje płaskorzeźbiony kartusz herbowy Matuschków.
W 1945 r. pałac spłonął, po wojnie długo był opuszczony, niestety nie podjęto się na czas odbudowy, jedynie zabezpieczono obiekt jako trwałą ruinę, m.in. odbudowano górne partie wież, zniszczone prawdopodobnie przez ostrzał artyleryjski w czasie wojny.
Wzdłuż głównej ulicy (u podnóża wzniesienia z kościołem) ciągnie się nowsza część zespołu pałacowego, której centralnym elementem jest masywna, dwukondygnacyjna wieża bramna z 1670 r.
Zamek jest dziś własnością gminy Polska Cerekiew. Zabytek jest zabezpieczony przed wejściem, ze względu na wysoki stan zagrożenia zawaleniem.
Wokół rozciąga się zniszczony park. 

Zamek w roku 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zamek w roku 2014


Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2011 oraz październik 2014
Ilość zdjęć: 160