Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

DOBRA (pow. krapkowicki)

Zamek w Dobrej
Lokalizacja: (OKR) woj. opolskie, pow. krapkowicki, gmina Strzeleczki

Zamek schowany w głębi parku, niewidoczny z trasy prowadzącej z Krapkowic do Mosznej, od czasów powojennych był nie użytkowany. Pałac w Dobrej, a raczej jego pozarastane samosiejkami ruiny od kilku lat przyciąga uwagę plastyków z całej Polski. Odbywają się tu doroczne plenery malarskie. Hrabia Erdmann Karol von Roedern, królewski radca dworu, syn Karola Gustawa, pruskiego ministra wojny, zbudował w Dobrej pałac w sty­lu baroku francuskiego w latach 50-tych XVIII wieku. W roku 1780 sprzedał całą posia­dłość Leopoldowi Henrykowi von Seherr-Thoss, podczaszemu księstwa górnośląskiego, radcy dworu Frydery­ka Wielkiego oraz jednemu z największych posiadaczy ziemskich tego czasu. Przez 50 lat Dobrą zarządzał jeden z jego trzech synów, Ernest, porucznik regimentu w bitwie pod Jena. Po jego śmierci dobra odziedziczył najstarszy syn Hermann, królewski starosta okręgu niemodlińskiego, oficer regimentu huzarów. Hrabia dokonał w II połowie XIX wieku całkowitej przebudowy pałacu w stylu neogotyckim, według planów architekta Gottgetrena z Charlottenhof. O przypałacowy park dbał mistrz ogrodniczy z Bad Muskau, Edward Petzold. Przecinały go liczne strumyki i jeziorka, pływały łódki, żyło ptactwo wodne. W pobliżu była herbaciarnia, kwitł ogród różany Obok największego stawu zbudowano hotel w stylu szwajcarskim. Żona hrabiego, Muriel White Seher-Thoss była córką bogatego, amerykańskiego przemysłowca. Uchodziła za osobę skromną, ale zarazem ekscentryczną. Ubrana jak wiejska dziewczyna, pasała kozy na przypałacowej łączce. W marcu 1943 roku, według nie sprawdzonych informacji synowie hrabiny mieli przebywać w Ameryce. Gestapo zażądało żeby sprowadziła ich do Niemiec, grożąc jej wysłaniem do obozu koncentracyjnego. Bojąc się, że synowie mogą ulec szantażowi, popełniła samobójstwo, skacząc w przepaść z wieży zamkowej. Spoczęła w rodzinnym grobowcu przy kościele Jana Chrzciciela. W styczniu 1945 roku w zamku zajętym przez Rosjan toczyły się walki z nie dającymi za wygraną oddziałami niemieckimi. W ruinę obrócił się dopiero po wojnie. Strawił go nie ugaszony pożar.
Pozostałości neogotyckiego zamku w trakcie odbudowy położone są w rozległym parku na zachód od wsi. Pierwszy znany obiekt powstał w tym miejscu w XVIII w., a jego budów- niczym był Erdmann Karol von Redern. Jednak już wcześniej w Dobrej mieściła się siedziba rycerska. Jak pisze Roman Sękowski w Herbarzu szlachty śląskiej na przełomie XIV i XV w. w dokumentach książąt opolskich występowali panowie z Dobrej. W 1780 r. pałac nabyła rodzina von Seherr-Thoss, która aż do 1945 r. posiadała majątek. Całkowita przebudowa obiektu w stylu neogotyckim wg projektów architekta Gottge-treu z Charlottenhof nastąpiła w latach 1857-1860. W 1945 r. pałac spłonął i popadł w ruinę. 55 lat po wojnie nowy właściciel rozpoczął jego odbudowę.
Zamek w Dobrej jest przykładem na to, że całkowicie zrujnowana budowla może odzyskać dawny blask. Od czasu zakupu pozostałości dawnej rezydencji przez prywatną osobę jest ona systematycznie odbudowywana. Docelowo zamek ma odzyskać neogotycki wygląd jaki uzyskał po gruntownej przebudowie w latach 1857-1860.
Brama wjazdowa do przypałacowego parku ze stróżówką, zaprojektowana została przez słynnego architekta Carla Ludeckego.


 


Umieszczone zdjęcia wykonano: kwiecień 2011
Ilość zdjęć: 54