Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WIELIN

Pałac
von Clave-Bouhabenów
w Wielinie

Pałac von Clave-Bouhabenów w Wielinie
Lokalizacja: (ZKO) woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gmina Polanów

Pierwsza wzmianka o Wielinie pochodzi z 1628 roku. W tym czasie był on lennem rodu Natzmer, a pieczę nad nim sprawował członek tejże rodziny Claus v. Natzmer. W późniejszym okresie część majątku należała także do lenna Krangen (Krąg) należącego do rodu Podevils, jednak około 1652 roku Gerd v. Podewils odsprzedał swoje udziały Dubslaffowi v. Natzmer.
Wiadomo, że około roku 1780 w Wielinie znajdował się folwark, młyn i kuźnia oraz że mieszkało w nim siedmiu gospodarzy, kuśnierz i ksiądz. W 1857 roku Natzmerowie sprzedali majątek za 100.000 talarów rodzinie Tessler, która z kolei odsprzedała go rodowi v. Clave-Bouhaben pod koniec ubiegłego stulecia. Kolejna zmiana właściciela nastąpiła w 1935 roku, kiedy to posiadłość kupił Hugo Lippoldes.
Na początku marca 1945 ziemie Pomorza zajęli Rosjanie. Kto zawczasu nie opuścił tych terenów (wiele osób próbowało zbiec na ostatnią chwile, lecz zostali zatrzymani i zmuszeni do powrotu) musiał pogodzić się z życiem pod okupacją. Hugo Lippoldes został razem z innymi mieszkańcami Wielina aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Zmarł 25 kwietnia 1945 r. w łagrze niedaleko Kopeiska na Syberii, około 200 kilometrów na wschód od Uralu. Spośród wszystkich wywiezionych Wielinian tylko dwie kobiety powróciły żywe. Podczas samej II Wojny Światowej oraz w czasie powojennej zawieruchy zginęło łącznie 35 mieszkańców Wielina.
Po wojnie majątek został znacjonalizowany i przez dłuższy czas funkcjonował jako państwowe gospodarstwo rolne. W 1998 roku kupił go jego teraźniejszy właściciel. Obecnie pałac i pozostała część posiadłości jest odrestaurowywana i przywracana do dawnej świetności.

Źródło: wielin.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 16