Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

OSIEKA

http://majkad.blogspot.com/2010/10/osieka.html
Pałac
w Osiece

Pałac w Osiece
Lokalizacja: (NBA) woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gmina Bartoszyce

Pałac w Osiece (Biały Książę - 1861 r.) to pałac wraz z zespołem parkowym wybudowany w 1861 w stylu italianizującym.
Pałac wzniesiono w stylu italianizującym (włoskim) najprawdopodobniej w 1861. Taka data widnieje na kamieniu podmurówki wieży, lecz nie wiadomo czy jest to data rozpoczęcia czy zakończenia budowy. Znajduje się tam również nazwisko i inicjały O.V. Printz, oznaczające prawdopodobnie architekta, bądź też pierwszego właściciela majątku.
Po II wojnie światowej pałac był własnością gminy Bartoszyce. Przez krótki czas mieściła się w nim szkoła a później świetlica i mieszkania. Nieremontowany i zaniedbywany pałac był w coraz gorszym stanie technicznym i stopniowo popadał w ruinę.
W 1993 przeszedł w prywatne ręce i pod okiem konserwatora zabytków przeprowadzono w nim niezbędne remonty oraz rewaloryzację otaczającego go parku. W 2000 roku Pałac Biały Książę-1861 otrzymał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie Zabytek zadbany. Aktualnie znajduje się tam trzygwiazdkowy hotel wraz z restauracją i prywatna kolekcja starych maszyn rolniczych.
Zespół pałacowy składa się z pałacu i parku wraz z trzema stawami, który rozciąga się od drogi w kierunku północnym, a sam pałac usytuowany jest na jego skaju pomiędzy parkiem a kompleksem gospodarczym. Cały zespół założony jest na planie zbliżonym do czworoboku i został wzniesiony z cegły otynkowanej na biało. Budowla jest jednokondygnacyjna o nieregularnej bryle ze skrajnymi obustronnymi dwukondygnacyjnymi ryzalitami. W narożniku południowym, od strony głównego podjazdu i drogi, znajduje się trójkondygnacyjna kwadratowa wieża nakryta czterospadowym dachem. Ryzality, podobnie jak wieża, ozdobione są arkadowym gzymsem. Okna pałacu są zamknięte odcinkowo i półkoliście w nadłęczach także częściowo zdobione gzymsem.

Źródło: wikipedia.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2016
Ilość zdjęć: 46