Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SIESTRZECHOWICE

Pałac
w Siestrzechowicach

Pałac w Siestrzechowicach 
Lokalizacja: woj. opolskie, pow. nyski, gmina Nysa

Siestrzechowice – pałac na świętym źródle. Pałac w Siestrzechowicach powstał dlatego, że znajduje się w tym miejscu wyjątkowo zdrowa woda. Od kilku lat "święte źródło" wybija w piwnicach pod komnatami, ale mało kto o tym wie. (...)
Rezydencja z kolekcją herbów.
Powstanie pałacu w tej miejscowości wiąże się z panowaniem w księstwie nyskim biskupa wrocławskiego Andreasa von Jerin. Przybył na Śląsk z Riedlingen, biskupem wrocławskim został w 1586 r. Zasłużył się szczególnie w księstwie nyskim jako wybitny mecenas kultury i sztuki. To dzięki niemu został przebudowany w stylu renesansu pałac biskupi w Nysie i zamek w Otmuchowie. 
Dobra w Siestrzechowicach koło Nysy zakupił biskup w roku 1592 r. dla swojego siostrzeńca - Andreasa von Jerin, sędziego dworskiego ks. nyskiego, i jego żony Barbary von Metzger. Wcześniej, w połowie XVI wieku, majątek był własnością Macieja von Logau, od roku 1557 zarządzał nim Joachim Daniel von Hannsdorf, następnie Adam von Nimptsch i Wolf Dietrich von Falkenhayn, od którego odkupił go biskup Jerin. Sędzia Andreas w latach 1593-94 zbudował tu swoją rezydencję. Powstała na planie rozległego prostokąta, z typowym dla renesansu dziedzińcem wewnętrznym z krużgankami. Główne wejście znajdowało się od strony północnej i ozdobione było herbem Jerinów: gryfami, symbolizującymi potęgę oraz połączenie cech boskich i ludzkich. 
Andreas von Jerin zmarł 16 maja 1622 r. Pałac należał do jego potomków do roku 1730. Siestrzechowice wraz z sąsiednimi miejscowościami nabył wówczas Jan Krzysztof baron von Strachwitz. Kolejnym właścicielem został jego krewny, biskup wrocławski - Franciszek Ludwik von Strachwitz, który przekazał pałac wraz z majątkiem na rzecz szpitala biskupiego w Nysie (1743). 
W początkach XX wieku w trakcie remontu kaplicy pałacowej odkryto na sklepieniach i ścianach unikatowe freski z herbami urzędników księstwa nyskiego. Na jedenastu polach sklepienia odnaleziono 65 herbów, a na ścianie południowej - 14 kolejnych; wszystkie z imieniem, nazwiskiem i określeniem pełnionego urzędu. Freski powstały za czasów rezydowania tu sędziego Andreasa von Jerin. Zaczęto je malować pomiędzy 1594 a 1596 r., a zakończono w początkach XVII w. Znajdujemy wśród nich herby prawie wszystkich wybitnych rodów szlacheckich zarówno z Dolnego, jak i Górnego Śląska. (...)

Więcej na stronie: forum.gazeta.pl......Siestrzechowice  
Ornament na sąsiadującym z pałacem budynku


Umieszczone zdjęcia wykonano: kwiecień2012
Ilość zdjęć: 20