Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RADŁÓW

Pałac
Biskupi
w Radłowie

Pałac Biskupi w Radłowie
Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. tarnowski, gmina Radłów 

Historia Radłowa nierozerwalnie związana była przez wieki z diecezją krakowską. To właśnie biskupi założyli wieś około X wieku. Nic więc dziwnego, że pałac biskupi był zawsze osią życia gospodarczego w okolicy.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstał, ale pewnym jest, że istniał on już w 1390 roku. Zbudował go najprawdopodobniej biskup Jan Grot. Dostojnik często przebywał w Radłowie, prowadził tam nawet rozprawy sądowe.
Pałac został przebudowany przez biskupa Piotra Tomickiego, który nadał mu charakter zamkowy. Wtedy obiekt był budowlą drewnianą, osadzoną na kamiennym fundamencie. Mówi się, że kamienie do budowy zwożono z odległych stron. Kolejnej przebudowy dokonał w latach 1638-1639 biskup Jakub Zadzik. Po raz kolejny powstał wtedy pałac drewniany. Budowla spłonęła lub została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego albo najazdu Rakoczego. Kolejny drewniany pałac stanął w Radłowie w 1667 roku z inicjatywy biskupa Andrzeja Trzebickiego.
Prawdopodobnie z utworzeniem w czasie zaborów diecezji tarnowskiej, wiąże się przejście pałacu w ręce świeckie. Dobra radłowskie trafiły pod zarząd cyrkułu bocheńskiego. W drugiej dekadzie XIX w. cesarz przekazał je za zasługi baronowi Hompersztowi. Nowy właściciel nie zobaczył jednak swojego majątku na oczy. W ciągu jednej nocy przegrał go w karty.
Dobra w XIX wieku przechodziły z rąk do rąk. Ich właścicielem był między innymi wiceprezydent Krakowa Ludwik Helcel. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży ziemi radłowskiej Tomaszowi Zamoyskiemu, wybudował on istniejący do dziś w Krakowie Dom Starców (im. Helclów). Ostatecznie Radłów trafił w ręce rodziny Dolańskich.
Pałac w dzisiejszym kształcie powstał około 1830 roku. To piętrowy, klasycystyczny budynek, na planie litery C. Jego skrzydła obejmują obszerny dziedziniec o wymiarach 27 x 12 metrów. W 1945 roku w jego murach rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące. Uczyli się tam, między innymi, nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka.
Pałac w Radłowie


Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2012
Ilość zdjęć: 30