Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SZUBIN

Zamek
w Szubinie

Zamek (ruiny) w Szubinie
Lokalizacja: (CNA) woj. kujawsko-pomorski, pow. nakielski, gmina Szubin

Zamek z XIV / XV w.
Szubin pojawia się w źródłach pisanych w 1365 r., za panowania Kazimierza Wielkiego. Najstarsza wzmianka dotyczy Sędziwoja z rodu Pałuków, piszącego się z Szubina, który uznawany jest za założyciela miasta i budowniczego zamku w Szubinie. Sędziwój VI Pałuka był najstarszym synem Sławnika i urodził się ok. 1328 r. W latach 1365 - 1370 zbudowany został szubiński kościół pw. Św. Marcina, którego fundatorem był również Sędziwój. Miasto Szubin powstało obok zamku, po prawej stronie rzeki Gąsawki. Historycy przyjmują, że Szubin jest typową nazwą pochodzącą od imienia lub przezwiska pierwszego właściciela albo mieszkańca. Pierwszym mieszkańcem musiał być "Szuba", najprawdopodobniej rzemieślnik, który ze skór licznego w okolicznych puszczach zwierza szył kożuchy zwane "szubami". Szubin był dawniej miastem szlacheckim i poza zamkiem nie posiadał murów ochronnych. [...]
Na początku XX w. nastąpiła rozbiórka popadającego w ruinę obiektu. Ok. 1925 r. w oparciu o resztki dawnych murów wzniesiono niewielki budynek mieszkalny który został zburzony w 1986 r.
Zamek gotycki. Budowla została usytuowana na niewielkim, trudno dostępnym wzniesieniu położonym wśród bagien rozciągających się w dolinie rzeki Gąsawki. 
Zamek zbudowany został na planie regularnego czworoboku o wymiarach 42x42m. ściętego w narożniku płd-wsch i można go uznać za typowy przykład zamku nizinnego. Do jego budowy użyto gotyckiej cegły na fundamencie z granitowych głazów. Z powodu zniszczeń oraz późniejszych przebudów nie jest możliwe odtworzenie jego pierwotnej zabudowy. Na otoczonym murem obwodowym dziedzińcu znajdował się murowany budynek mieszkalny oraz zapewne drewniane obiekty o charakterze gospodarczym. Jedyna droga do zamku wiodła sztucznie usypaną przez bagna groblą do bramy zlokalizowanej pośrodku północnej kurtyny.[...]

Więcej na: polskiezabytki.pl

Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 23