Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

LUBLIN 16

http://majkad.blogspot.com/2010/10/lublin-16.html
Pałac
Sobieskich
w Lublinie

Pałac Sobieskich w Lublinie
Lokalizacja: (LU) woj. lubelskie, stolica województwa; Lublin, ul. Bernardyńska 13

Pałac Sobieskich w Lublinie wybudowany w XVI a przebudowany w XVII wieku. Pierwotnie był to okazały dwór zbudowany w 2 poł. XVI wieku przez wojewodę lubelskiego Marka Sobieskiego - dziada przyszłego króla. W końcu XVII wieku został rozbudowany i przebudowany i należał do Jana III Sobieskiego. Po jego śmierci w 1696 roku został podzielony pomiędzy jego dwóch synów. W XVIII wieku posiadłość użytkowali Radziwiłłowie, jednak brak jest jednoznacznych przesłanek, czy był ich własnością, czy tylko pozostawał w ich użytkowaniu.
Budynek stopniowo podupadał i w 1804 roku został zakupiony na licytacji przez Tomasza Trojeckiego. W 1811 roku Trojecki przekazał w darze budynek prawnikowi Dominikowi Boczarskiemu, który przebudował go na młyn. W latach 1843-1844 Boczarski nadbudował młyn oraz dobudował piekarnię (część lewej oficyny). W 1852 roku zbankrutował, a rok później pałac został zakupiony na licytacji przez Witolda i Konstantego Brzezińskich. W 1863 roku zmodernizowali oni młyn, przerabiając go na parowy, jednak i oni wkrótce zbankrutowali, a młyn pełnił funkcje mieszkalne.
W 1884 roku pałac został kupiony na kolejnej publicznej licytacji przez J. Strochocińskiego, który przebudował go na cele mieszkalne, podwyższając o dwie kondygnacje. Wnętrza ozdobiono sztukateriami, a całości nadano wygląd eklektyczny. W 1888 roku pałac został zakupiony przez Bronisławę Vetterową. W 1895 roku nadbudowano oficyny.
W 1905 roku w budynkach pałacowych rozpoczęło działalność Prywatne Gimnazjum Żeńskie Heleny Czarnieckiej, które mieściło się tu do czasu wybuchu drugiej wojny światowej. W części pomieszczeń mieściły się sklepy oraz zakłady usługowe. W 1927 roku nieruchomość kupiona została przez T. Karszo-Siedlewskiego. Po wybuchu wojny w 1941 roku pałac został przejęty pod zarząd Generalnego Gubernatorstwa (okresowo szpital). Po 1945 roku mieściła się w nim siedziba komitetu centralnego PPR oraz mieszkania.
Obecnie stanowi własność Politechniki Lubelskiej. Jest to barokowy budynek z wielką kopułą na samym środku gmachu, ozdobioną wieloma figurami i nawiązującą już do rokoka.

Źródło: wikipedia.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 29