Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

RUSKIE PIASKI

http://majkad.blogspot.com/2010/10/ruskie-piaski.html
Pałac
w Ruskich Piaskach

Pałac w Ruskich Piaskach
Lokalizacja: (LZA) woj. lubelskie, pow. zamojski, gmina Nielisz

Pałac z pocz. XX w. Najstarszymi znanymi właścicielami wsi był ród Suchodolskich, a następnie (od końca XVIII w.) Puchałów. W XIX w. był to majątek ziemski nad rzeką Wieprzem, leżący w gminie Nielisz i parafii Zamość Stary. W 1827 r. było tu 68 domów z 400 mieszkańcami. W tym czasie właścicielem wsi był Tomasz Puchała. We wsi znajdowała się także cerkiew pounicka. W 2. poł. XIX w. wieś często zmieniała właścicieli, którymi byli kolejno: Mannowie, Wydżgowie, Daniszewscy i Józefowiczowie. Do folwarku należała największa w guberni gorzelnia parowa, przerabiająca dziennie 160 korcy kartofli. W latach 1879-80 wartość jej produkcji wynosiła prawie 240 tysięcy srebrnych rubli. Do majątku należały także folwarki: Zamszany i Podstary Zamość; osada Leśniczówka, nomenklatura Rudnica oraz wsie: Nowa Wieś i Wólka Nieliska. Całe dominium posiadało 2562 morgi powierzchni, sam folwark Piaski 908 mórg, w tym 248 m. ziem uprawnych, 136 m. łąk i pastwisk, 65 m. wód i 47 m. nieużytków. W folwarku były 3 budynki murowane i 9 drewnianych; zaprowadzony płodozmian 9-polowy. W 1901 r. majątek nabył Adam Gasztołd Bukraba, który w 1906 r. wybudował obecny pałac, unowocześnił majątek i zmienił kompozycję parku, wzbogacając go o elementy architektury, mostki i korty tenisowe. W 1937 r. dobra odziedziczył jego syn – Stanisław, major suwalskiego pułku szwoleżerów. Po wybuchu wojny wszystko przejęli Niemcy, a po 1945 r. Skarb Państwa Polskiego. Przez lata pałac popadał w ruinę, a w latach 1981-1986 został wyremontowany. Obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej.

Więcej na: wikipedia.pl

Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 36