Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

GNIEZNO 1

Pałac
acybiskupi
w Gnieźnie

Pałac arcybiskupi w Gnieźnie
Lokalizacja: (PGN) woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gmina miejska

Pałac arcybiskupi znajduje się w Gnieźnie przy ul. Łaskiego 1.
Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, tradycyjnie zwany jest pałacem prymasowskim. Faktycznie, hierarchowie z Gniezna nosili tytuł prymasa przez całe stulecia. Ten prestiżowy tytuł po raz pierwszy otrzymał arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba na soborze w Konstancji w roku 1417. Od tego czasu każdy arcybiskup Gniezna był prymasem, czyli pierwszym pośród biskupów Polski. To właśnie prymasi koronowali królów, a w latach Rzeczypospolitej szlacheckiej arcybiskupi gnieźnieńscy przejmowali obowiązki głowy Państwa w okresie przed wyborem nowego króla. 
W czasie rozbiorów władze pruskie zabroniły biskupom gnieźnieńskim używać tytułu Prymasa Polski. Wówczas to papież za zgodą pełniącego funkcję polskiego króla cara Rosji nadał biskupowi warszawskiemu rangę lokalnego prymasa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości arcybiskupi z Wielkopolski powracają do dawnego tytułu. Obecnie tytuł Prymasa Polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego sprawuje ta sama osoba -zwykle jest to arcybiskup najstarszej polskiej diecezji. Od roku 2009 zwyczaj ten został usankcjonowany przez samego Ojca Świętego. 
aPałac Prymasowski zbudowany został dopiero w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku. Z zabytkowego balkonu pałacu kazania wygłaszał Prymas Wyszyński, a w czasie dwóch pielgrzymek przemawiał Jan Paweł II.

Źródło opisuturystyka.powiat-gniezno.plUmieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 29