Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

LUBLIN 14

http://majkad.blogspot.com/2010/10/lublin-14.html
Pałac
Rządu Gubernialnego
w Lublinie

Pałac Rządu Gubernialnego w Lublinie
Lokalizacja: (LU) woj. lubelskie, stolica województwa; Lublin, Plac Litewski 5

Pałac Gubernialny - wykonany według projektu Juliana Ankiewicza. Jest to budynek w stylu neoklasycystycznym i jest połączony z Pałacem Radziwiłłowskim galerią. Uznawany jest za jeden z najpiękniejszych pałaców Lublina.
W drugiej połowie XIX wieku pałac Lubomirskich, siedziba władz lubelskiej guberni, przestał wystarczać na potrzeby rozrastającej się biurokracji. Już 28 IX 1852 roku Gubernator zwracał się z raportem o konieczności wybudowania w Lublinie gmachu na pomieszczenia wszystkich wydziałów Rządu Gubernialnego, który w tym czasie zajmował 5 oddalonych od siebie budynków. Gmach ten miał stanąć na terenie dawnych ogrodów i cmentarza kościoła oo. Bonifratrów. Obiekt wzniesiono z przeznaczeniem na siedzibę Rządu Gubernialnego. Po I wojnie światowej znajdowały się tam biura sztabu Dowództwa Okręgu II Korpusu WP i agendy Urzędu Wojewódzkiego. Po II wojnie światowej budynek opuszczony przez władze niemieckie przeszedł na własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie obiekt przeznaczony jest na cele dydaktyczno-naukowe Wydziału Psychologii UMCS, a także mieści się w nim Alliance Française.


Więcej na: wikipedia.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 37