Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

NOWĘCIN

Zamek
Nowęcin

Zamek w Nowęcinie
Lokalizacja: (GLE) woj. pomorskie, powiat lęborski, gmina Wicko

Pierwszy zamek (w rejestrze widnieje jako pałac) został postawiony w Nowęcinie w 1497 roku. Właściciel tych dóbr – Klaus Wejher w wyniku powodzi utracił swój zamek w Starej Łebie. Nowy postanowił wybudować w miejscu bardziej bezpiecznym, nad południowo-zachodnim brzegiem jeziora Sarbsko. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, niemal całkowicie zmieniając swój charakter z obronnego na rekreacyjny. Jednak ślady dawnej warowni można zobaczyć jeszcze dziś. Są to fosa oraz wały. W 1781 r. majątek został sprzedany rodzinie von Somnitz i od tego czasu aż do 1945 r. często zmieniał swoich właścicieli. W 1801 r. Nowęcin kupiła rodzina Schreder, następnie von Pawele, Krockow-Mathy, Kramer, Strautz, Reitzke, Blankensee, a w okresie międzywojennym (do 1945 r.) – Rompler. Dobra nowęcińskie zaliczane były do dużych, w XIX w. liczyły 1449 ha gruntów. W dokumentach z końca XVIII w. we wsi wymieniono dwór, nazwany „wspaniałym domem pańskim” oraz folwark. Na przełomie XIX i XX w., za czasów Strautzów, rozbudowano folwark oraz w 1909 r. gruntownie przebudowano średniowieczny zamek-dwór, przekształcając go w pałac. Przebudowano gotyckie skrzydła budowli z kaplicą, dostawiono skrzydło z wieżą oraz dobudówkę z podcieniem. Przekształceniu uległy także wnętrza pałacu, a elewacje otrzymały skromny neogotycki wystrój architektoniczny. Zmiany wprowadzono również w bezpośrednim otoczeniu budynku, ale do dziś zachowały się ślady średniowiecznych fos i wałów. Po II wojnie światowej pałac był użytkowany przez PGR. Od lat 80. funkcjonował w nim ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy.

Obecnie pałac został przekształcony w gustowny hotel otoczony parkiem, ze stadniną koni w miejscu dawnych budynków folwarcznych. Kompleks jest położony w ustronnym miejscu. Pobyt w hotelu jest atrakcją dla osób ceniących piękno natury, lubiących aktywny wypoczynek oraz przebywanie w wiekowych murach.


ParkStadnina


Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 79