Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

STANISZÓW DOLNY

Pałac na Wodzie w Staniszowie Dolnym
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gmina Podgórzyn

Pałac na Wodzie położony jest w dolnej części wsi Staniszów, na terenie dawnego zespołu dworskiego. Teren przed elewacją wschodnią – parkową opada łagodnie w stronę stawu. Istnieje mało przekazów historycznych dotyczących majątku w Dolnym Staniszowie. Jednym z pierwszych wymienianych w źródłach właścicieli byłHeinrich von Reibnitz, który kupił w roku 1620 średni i dolny Staniszów od spadkobierców Jermina von Plannitz. Na początku XVIII w. Reibnitzowie odsprzedali ziemię Bernhardowi Benito Mohrenthalowi. Prawdopodobnym zleceniodawcą budowy pałacu był Heinrich von Reuss, który wzniesiono w roku 1786 na jeden rok wcześniej od rozbudowy głównego pałacu w Staniszowie. W latach 30. XIX w. obiekt przebudowano. Do końca XIX w. był własnością rodziny von Reuss, później jako dzierżawców wymienia się Urlicha Woide z Berlina, Otto von Zabelite i Emila Mettig. Pałac założony na planie prostokąta, bryła zwarta, 2-kondygnacyjny, nakryty 4-spadowym dachem z lukarnami. Fasadę obiektu urozmaica taras wsparty na czterech kolumnach, poniżej którego znajduje się główne wejście do pałacu. Ponad tarasem w połaci dachowej szczyt. Wnętrze 2-traktowe, zachowane sklepienie kolebowe z lunetami. Obramienia okien kamienne, proste. Portal wejściowy zwieńczony kartuszem herbowym, ujęty w liściaste labry.

Więcej na stronie: palacnawodzie.pl 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


 

 

  

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2011
Ilość zdjęć: 107