Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

JAMY

Pałac
w Jamach

Pałac w Jamach
Lokalizacja: (OOL) woj. opolskie, pow. oleski, gmina Gorzów Śląski

Pałac w Jamach wybudowany został pod koniec XIX w. Ostatnimi właścicielami majątku przed zakończeniem II wojny światowej była rodzina von Pratsch. W 1945r. obiekt został przekazany przez Rosjan władzom polskim. Te urządziły w nim biura PGR, następnie mieszkania oraz pomieszczenia dla pracowników gospodarstwa. W związku z brakiem remontów stan budynku z roku na rok się pogarszał, aż w końcu pałac opuszczono. Po roku 1989 rezydencję wraz z folwarkiem sprzedano osobie prywatnej. Pałac przeszedł gruntowny remont. Obecnie budowla nie jest udostępniona zwiedzającym, można ją zobaczyć jedynie z zewnątrz, z za ogrodzenia.
Neoklasycystyczny pałac z końca XIX w. Budynek dziesięcioosiowy, murowany, otynkowany, wzniesiony na planie prostokąta. Jest on dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Elewacja frontowa budynku skierowana jest w stronę wschodnią. Główne wejście poprzedza portyk kolumnowy, podtrzymujący balkon. W narożniku budynku znajduje się trzykondygnacyjna, kwadratowa wieża, nakryta czterospadowym dachem z lukarnami. Przy jednej z krótszych elewacji znajduje się parterowa dobudówka zwieńczona tarasem. Elewacje pałacu są zdobione nadokiennikami, boniowaniem naroży oraz gzymsami.
Od strony zachodniej pałac otacza niewielki park z okazami starodrzewu, w rejestrze zabytków ujęta jest także aleja dojazdowa.
W pobliżu pałacu znajdują się budynki gospodarcze dawnego folwarku, w tym spichlerz dworski z połowy XIX w.

Źródło: polskiezabytki.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: październik 2018
Ilość zdjęć: 21