Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

JAKUBOWICE MUROWANE

Pałac
w Jakubowicach
Murowanych

Pałac w Jakubowicach Murowanych 
Lokalizacja: (LUB) woj. lubelskie, pow. lubelski, gmina Wólka

Dwór renesansowy w Lublinie przy ul. Pliszczyńska 14 (dawniej w Jakubowicach Murowanych) został wzniesiony przez Tęczyńskich w II połowie XVI wieku. W późniejszym czasie budowla zmieniała swoich właścicieli a wraz z nimi i swój wygląd. Następowały liczne przebudowy i remonty.  Od 1617 roku zamkiem zarządzała rodzina Zasławskich, po nich byli Sobiescy, Sanguszkowie (1705 - 1779), Szeptyccy a od 1850 Grodziccy.
W końcu XIX wieku ówczesny właściciel zamku Tadeusz Grodzicki przystąpił do jego przebudowy. Pałac wybudowano na planie prostokąta z trójbocznym ryzalitem od wschodu. Wzniesiona została przylegająca do narożnika budynku, stojąca do dzisiaj okrągła wieża, zlikwidowano jedno piętro a całość zamieniono na pałac. Od północy postawiono kaplicę pałacową. Budowla posiada trzy kondygnacje a wieża cztery kondygnacje. Budowla jest wymurowana z cegły i kamienia wapiennego, łamanego. W części zachodniej korpusu zachowane są sklepienia kolebkowe oraz krzyżowe. Schody łamane, dwubiegowe w klatce schodowej umieszczonej na osi budowli są w ruinie.
Elewacja frontowa wyburzono do poziomu piwnic. Centralnie umieszczona była też klatka schodowa, która dzieliła budowlę na dwie części: zachodnią, murowaną z cegły oraz wschodnią, murowaną z kamienia. Nad oknami widać motyw zdobniczy anioła i lilii. Okna w wieży są prostokątne i podwojone połączone łukiem odcinkowym. Na rogach budowli są widoczne ślady boniowania oraz zastosowania sztucznego kamienia w obramieniach okien. Wjazd na jego teren prowadził przez stojącą do dzisiaj bramę z dwoma szpiczastymi wieżyczkami a całość otaczał park.
W późniejszym czasie opuszczony zamek popadł w ruinę lecz obecnie trwa jego remont i możliwe, że za jakiś czas ujrzeć będzie można jego nowe, odnowione oblicze. W swoich murach zamek gościł króla szwedzkiego Karola XII.


Umieszczone zdjęcia wykonano: wrzesień 2014
Ilość zdjęć: 8