Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

SZYDŁOWIEC

http://majkad.blogspot.com/2010/10/szydowiec.htmlZamek
rycerski
w Szydłowcu

Renesansowy Zamek rycerski w Szydłowcu
Lokalizacja: (WSZ) woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gmina Szydłowiec

W  XIII  wieku  była  tu  siedziba  rycerzy  z  rodu  Odrowążów, po  której  zostały  szczątki  drewnianych  konstrukcji  znalezionych  poza  zamkiem  w  północnej  części  wyspy  podczas  badań  prowadzonych  w  r. 1962.  W  roku  1362  jako  pan  na  Szydłowcu  występuje  w  dokumencie  Andrzej  Odrowąż. Badania  z  r. 1965  ujawniły  ślady  osadnictwa  na  dziedzińcu  zamkowym  oraz  fragmenty  budowli  po  zewnętrznej  stronie  skrzydła  północnego,  pochodzących  zapewne  z  XIV  w.  prawdopodobnie  są  to  pozostałości  dworu,  tzw. curii ,  wymienionej  w  dokumencie  z  r. 1427. [...]
W latach 1470-1480 Stanisław Szydłowiecki, kasztelan żarnowski i radomski, na miejscu dawnego grodu wzniósł murowany zamek złożony z budynku mieszkalnego, zwanego dworem i oskarpowanej wieży bramnej, połączonych murami obronnymi (początkowo mógł być to wał z częstokołem).Usytuowany jest na sztucznie usypanej wyspie, otoczony fosą.  Dojazd do strażnicy prowadził przez most stały i zwodzony. Dom mieszkalny zbudowany z kamienia, na planie prostokąta, miał na wszystkich czterech kondygnacjach po trzy pomieszczenia w jednym trakcie. W podziemiu pomieszczenia były sklepione, a na wyższych piętrach kryte drewnianymi stropami.[...]
W latach 1515-1526 nastąpiła przebudowa i rozbudowa gotyckiego zamku na renesansową rezydencję dokonana przez Mikołaja Szydłowieckiego. Kolejnymi właścicielami zamku byli Radziwiłłowie, którzy dokonali niewielkiej rozbudowy w XVII i XVIII wieku. W 1802 roku zamek oraz dobra szydłowieckie zakupiła księżna Anna Sapieżyna Zamoyska, która odsprzedała go w 1828 roku skarbowi Królestwa Polskiego. Wkrótce potem został wydzierżawiony Maurycemu Engermanowi, który urządził tu magazyn piwa. Nieużytkowany od połowy XIX wieku popadał w ruinę, dopiero w latach 60. XX wieku miał miejsce pełny remont budowli. Zamek oddano miejscowym instytucjom publicznym. Budynek obecnie jest siedzibą Szydłowieckiego Centrum Kultury oraz jedynego w swoim rodzaju w Europie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Niestety podczas mojej wizyty zamek poddawano remontowi i nie było mi dane sfotografować go bez rusztowań. Niemniej jednak cieszy mnie to, że poddano go tej renowacji.

Więcej na: wikipedia.pl

Wewnątrz zamkuPark okalający zamek

Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 180