Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

BARCIANY

http://majkad.blogspot.com/2010/10/barciany.html
Zamek
krzyżacki
w Barcianach

Zamek krzyżacki w Barcianach
Lokalizacja: (NKE) woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gmina Barciany

Zamek w Barcianach to krzyżacki zamek z XIV wieku w stylu gotyckim, położony we wsi Barciany.
Pierwsza wzmianka o warowni barciańskiej pochodzi z 1325 roku, która była jeszcze wtedy zbudowana z drewna. Pod koniec XIV wieku wielki mistrz Winrych von Kniprode podjął decyzję o wydzieleniu nowego komturstwa. Zamek został sytuowany na niewielkim wzniesieniu otoczonym bagnami Liwny (dawna nazwa historyczna: Liebe).
Budowę przeprowadzono w latach 1377-1384, jednak nie zbudowano jeszcze wtedy wież. Otaczały go fortyfikacje zewnętrzne oraz fosa. Za fosą od strony wschodniej znajdowało się przedzamcze gospodarcze.
Do roku 1400 wzniesiono mury na planie prostokąta o wymiarach 55x58 oraz skrzydło wschodnie z bramą wjazdową. Następnie dobudowano trzykondygnacyjne skrzydło północne. Na początku XV wieku w narożniku północno-wschodnim dostawiono niską okrągłą basztę. Po sekularyzacji zakonu zamek był siedzibą zarządcy miejscowego majątku. W tym okresie wybudowano spichlerz przy murze zachodnim.
Od XIX wieku zamek pozostawał w rękach prywatnych aż do 1945 roku. Po wojnie stanowił siedzibę miejscowego PGR-u. Mieściły się tu biura oraz magazyny.
Później został kupiony przez prywatnego inwestora, który miał w planach przystosować go do funkcji hotelowych. Rozpoczęte prace zostały jednak przerwane i obecnie nic tam się nie dzieje. Zamek jest obiektem zamkniętym. Zamek w Barcianach do naszych czasów zachował się w dobrym stanie i pozbawiony wyniosłych wież stanowi przykład zmian w krzyżackiej architekturze militarnej.

Więcej opisu na: wikipedia.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2016
Ilość zdjęć: 42