Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PIETRZYKÓW

Pałac
w Pietrzykowie


Pałac w Pietrzykowie
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Dobromierz

Dwór w Pietrzykowie zwany również pałacem powstał w XVIII w. Później w II poł. XIX w. uległ przebudowie. Niegdyś dookoła dworu rozciągał się czterohektarowy park. (...) 
Od początku istnienia wsi na terenie Pietrzykowa obecny był folwark rycerski, którego pierwszymi znanymi właścicielami byli członkowie rodu von Czirnen. (...)
Z kolejnych właścicieli dobra rycerskiego w Pietrzykowie wymienić należy: Annę hrabinę von Nayhaus-Cormons, z domu v. Treskow (1876 r.), E. Loudovici (w latach 1886-1894), Arthura Hirscha (1894-1917), Heinricha Müllera (1917-1921), Friedricha Wilhelma Malcomeßa (1921-1931). W 1931 r. majątek zakupiła pani Hildegard von Kalckreuth, z domu Seydel wraz z dr Hansem Seydelem. Generalnym plenipotentem właścicieli, a zarazem rządcą majątku, który stale przebywał na terenie wioski, był Wilhelm von Kalckreuth. Dobra rycerskie obejmowały wówczas 213 ha (z czego 109 ha przypadało na pola uprawne), a w skład majątku wchodziła także cegielnia i mleczarnia. Tutejszy pałac, czy też dwór, którego trzon pochodził z okresu baroku, przebudowano w II poł. XIX w. Warto wspomnieć, iż na terenie wsi znajduje się również kaplica pw. Serca Pana Jezusa, a tutejsza ludność wyznania katolickiego podlega pod parafię w Dobromierzu.
 
Więcej na stronie: http://dolny-slask.org.pl/516331,Pietrzykow,Dwor.html

Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2013
Ilość zdjęć: 18