Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

LUBLIN 07

http://majkad.blogspot.com/2010/10/lublin-07.htmlPałac
Morskich
w Lublinie

Pałac Morskich w Lublinie
Lokalizacja: (LU) woj. lubelskie, stolica województwa; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Pałac Morskich to zaledwie jednopiętrowy budynek. Znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 62. Powstał on jako dwór wcześniej niż znajdujące się tu obecnie inne budowle, bo w ostatniej ćwierci XVIII wieku - stąd określano go niegdyś jako "gmach starożytny". Przebudowany został w 1846 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Ignacego hr. Morskiego. Maria Antonina hr. Ronikerowa pisała o pałacu w przewodniku z 1901 roku: "był to długi budynek parterowy, murowany, następnie należał do rejenta Serafina Konwickiego. Po Konwickim nabył go Antoni Orłowski, budowniczy i na tym miejscu wybudował długi dom piętrowy, z dwoma wysuniętymi bocznymi pawilonami do ulicy i sprzedał go adwokatowi Józefowi Wołowskiemu a ten w 1900 r. odstąpił go oddziałowi Banku Łódzkiemu w Lublinie". Bank funkcjonował tu do II wojny światowej. Warto zacytować Kornela Zielińskiego, autora przewodnika z 1874 roku, który wspomina też o nieistniejącym obok ogródku zwanym Tivoli: "znajduje się tu niedawno wystawiony teatr letni, wewnątrz dobrze, wygodnie i z pewną elegancją urządzony". Dziś po teatrze nie ma ani śladu. Po 1917 roku z gmachu teatru przy ulicy Namiestnikowskiej (obecnie Narutowicza) przeniosła się do pałacu resursa kupiecka. Odbywały się w niej wspaniałe bale na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. W okresie międzywojennym w jednym ze skrzydeł miał swą siedzibę Poznański Dom Odzieży. W czasie II wojny światowej budynek zajęli Niemcy na swoje urzędy. Po wojnie początkowo była tu siedziba Polskiego Radia, następnie w pałacu ulokowano Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu i Wojewódzki Komitet Propagandy Partyjnej. Później zakłady naukowe UMCS. W latach osiemdziesiątych XX wieku znajdowała się tu rejonowa przychodnia zdrowia. W 1989 roku był siedzibą Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Był też redakcja Rzeczpospolitej. Następnie (do 2009 r.) mieścił się tu bank, potem Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, a obecnie poddawany jest gruntownemu remontowi.Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2014
Ilość zdjęć: 7