Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WARSZAWA 13

Pałac Dziekana w Warszawie
Lokalizacja: woj. mazowieckie, Warszawa, ul. Dziekania 1

Pałac Dziekana – jedyny budynek znajdujący się przy ulicy Dziekaniej na Starym Mieście w Warszawie. Ulicę tę wytyczono wzdłuż południowego boku katedry św. Jana Chrzciciela. Budynek jest dwupiętrowy, utrzymany w stylu klasycystycznym i składa się z dwóch skrzydeł (zachodniego od ulicy i wschodniego od podwórza).
W XIV wieku, na miejscu dzisiejszego Pałacu Dziekana, stała najprawdopodobniej plebania kościoła św. Jana, o której wspominają źródła historyczne z 1339.
Murowany dom dziekana powstał na przełomie XV-XVI wieku, na dużej działce wydzielonej z terenów Zamku Królewskiego. Pierwsze budynki spłonęły, największy pożar miał miejsce w 1607. Z tego powodu trzy lata później odbudowano i przekształcono rezydencję dla dziekana J. Raciborskiego. Następnie w XVIII w. umieszczono w nim tzw. stare seminarium duchowne. W 1838 działkę zmniejszono na rzecz zamku, a w 1844 budynek stał się jedną z warszawskich kamienic. W latach 1870 do 1939 w pałacu dziekana znajdowały się mieszkania dla służby zamkowej oraz biura.
Podczas powstania warszawskiego w 1944 budynek uległ sporym zniszczeniom. Zachowały się tylko niewielkie fragmenty murów parteru i pierwszego piętra. Niemal cała uliczka, łącznie z katedrą, została zniszczona przez wybuch miny samobieżnej "Goliath". Pałac został odbudowany między 1966-1968 rokiem według projektu Stanisława Marzyńskiego. Obecnie budynek wygląda nieco inaczej niż przed wojną. Front otrzymał wygląd przedwojennej elewacji tylnej. Przylegająca do pałacu galeria znajduje się w miejscu, gdzie stała zniszczona w czasie wojny kamienica wikariuszy.
Obecnie mieści się w tym budynku Instytut Prymasowski, Akcja Katolicka i księgarnia katolicka. Znajdują się tam także mieszkania księży i sióstr Salwatorek.
Do 2012 do Pałacu Dziekana miało być przeniesione Muzeum Archidiecezji, obecnie znajdujące się na Solcu. Dwa łączniki z katedrą będą udrożnione i udostępnione jako przejście dla turystów. W podwórzu stanie szklana bryła, w której urządzane będą wystawy czasowe.Umieszczone zdjęcia wykonano: maj 2012
Ilość zdjęć: 6