Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

NAWOJOWA

Pałac
Stadnickich
w Nawojowej

Pałac Stadnickich w Nawojowej
Lokalizacja: (KNS) woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gmina Nawojowa

Nawojowa to miejscowość, założona w XV wieku przez Piotra Nawojowskiego. Między 1580 a 1590 rokiem Nawojowski postawił tutaj murowany dwór. W 1595 roku dobra nawojowskie przeszły w ręce Grzegorza Branickiego, a w 1601 roku stały się własnością Lubomirskich. Później przez jakiś czas należały do Sanguszków i powróciły do Lubomirskich. W 1763 roku właścicielem Nawojowej został Józef Massalski, który sprzedał ją w 1799 roku hrabiemu Franciszkowi Stadnickiemu. Jego potomkowie rozbudowali rezydencję i powiększyli park będący wokół niej. Stadniccy władali Nawojową aż do lat 40. XX wieku.
W czasie II wojny światowej w pałacu stacjonowały wojska okupantów, a w 1945 roku majątek Stadnickich przejęło państwo. Od 1982 roku mieściła się tutaj siedziba Państwowego Technikum Hodowlanego (w latach stanu wojennego w pałacu stacjonowało ZOMO). Obecnie jest on niedostępny dla zwiedzających, a mieści się w nim teraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Starsza część Pałacu Stadnickich, zawierająca w sobie renesansowy dwór Piotra Nawojowskiego jest dwupiętrowa, z przyporami i wieżyczkami na narożach. W piwnicach zachowały się kamienne sklepienia, na wyższych piętrach portale, piece i posadzki, a w niektórych pomieszczeniach malowane plafony. Zachodnie, nowe skrzydło wzniesione zostało w układzie trzytraktowym. Po kilku przebudowach pod koniec XIX i na początku XX wieku ma ono charakter modernistyczny z elementami neogotyku.
Przy pałacu znajduje się część parkowa obejmująca ok. 9 ha powierzchni. Znajduje się w nim bardzo zróżnicowana flora. Decyzją z 1966 r. park został wpisany do Rejestru Pomników Przyrody.Fauna też jest dość ciekawa. Od 2007 roku siedlisko nietoperzy – podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), gnieżdżących się w pałacu, zostało wpisane do programu ochrony NATURA 2000.

Znacznie więcej w artykule "Zespół Pałacowo-Parkowy w Nawojowej" na: parki.org.pl  
 

Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2012
Ilość zdjęć: 118