Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

GRODZIEC PAŁAC

Pałac
w Grodźcu

Pałac w Grodźcu
Lokalizacja: (DZL) woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gmina Zagrodno

Budowę pałacu rozpoczął w 1718r. przez  Johanes Wolfgang, hr. von Frankenberg, a zakończył dziewięć lat później jego syn Otto Vernantius, który popadłszy w kłopoty finansowe wyjechał do Wiednia, a wierzytelności pozostawił miejscowemu urzędowi. Pałac zbudowany w latach 1718-1729  według projektu Johanna Peintnera. Jego architektura nawiązuje do ówczesnych wzorów czeskich i austryjackich i należy do najlepszych przykładów architektury rezydencjonalnej na śląsku. W roku 1813 w pałacu miał swoją kwaterę francuski marszałek August Fredric Louis Viesse de Marmont. Pałac na planie prostokątnej podkowy, otwarty na duży (25 ha)  zaniedbany obecnie park. Niegdyś od strony parku pałac był zamknięty murem kurtynowym, który tworzył niewielki dziedziniec. Teraz prowadzi tu rampa wjazdowa. Dwu- i trójkondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany z kamienia łamanego i cegły, mieszczący w sobie około 60 pokoi, jest nakryty dachami mansardowymi z lukarnami. Wejście przez portal balkonowy o ażurowej balustradzie, flankowany dwiema kolumnami. W dachu, na osi, znajduje się okrągła wieżyczka z zegarem. Nakryta jest cebulastym hełmem z chorągiewką noszącą datę 1727.  W jednej z sal znajdowały się freski ukazujące zamek Książ, które wykonano w czasie, gdy właścicielem pałacu był Hans Henrich VI, hr. von Hochberg. Na początku naszego stulecia Willibald von Dirksen urządził w pobliżu pałacu park angielski, w którym zostały umieszczone przedmioty z Pompejów, m.in. wazy i grobowce, po których dzisiaj śladów już nie ma. W roku 1901 pałac otrzymał oświetlenie elektryczne i telefoniczne połączenie z zarządem dóbr. Do rezydencji prowadzi od strony Bolesławca piękna aleja lipowa założona około 1740r. Po ostatniej wojnie pałac był używany przez PGR jako hotel robotniczy, potem mieszkania prywatne, następnie został przekazany m.in. kopalni KONRAD, Państwowemu Domowi Dziecka, Zwiąskowi Esperantystów. Od  1990 roku obiekt jest w rękach prywatnych. Od tego czasu prowadzono w pałacu niewielkie prace remontowe; od jakiegoś czasu pałac jest wystawiony do sprzedaży. Niestety obiekt ten nie jest udostępniony do zwiedzania.

Więcej opisu na: opencaching.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: czerwiec 2015
Ilość zdjęć: 40