Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

PRÓSZKÓW

Zamek Prószkowskich w Prószkowie
Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Prószków

Wg tradycji drewniana warownia powstała tu w 1250 r. W 1563 r. Jerzy Krzysztof Prószkowski wzniósł renesansowy zamek z krużgankowym dziedzińcem i systemem fortyfikacji. Elewacje ściany północno-zachodniej ozdobiono sgraffitami, przedstawiającymi sceny batalistyczne, rodzajowe i mitologiczne. W 1613 r. dobudowano salę biblioteczną, koncertową i teatralną. 
W czasie wojny 30-letniej zamek został spalony w 1644 r. przez szwedzkie oddziały feldmarszałka Lenarta Torstenssona. W 1677 r. Jerzy Krzysztof II Prószkowski rozpoczął odbudowę, która przebiegała pod kierunkiem włoskiego sztukatora i architekta, Jana Sergano. Powstały wtedy dwie wieże nad skrzydłem czołowym, alegoryczne figury w niszach okiennych Sali Rycerskiej i stiuki na jej sklepieniach. Na pocz. XVIII w. w zamkowej kaplicy umieszczono barokowy ołtarz. Hr. Leopold Prószkowski, ostatni z rodu, zginął 10 maja 1769 r. we Wrocławiu, w pojedynku z hr. Zedlitz. Zamek przeszedł na własność ks. Karola Maksymiliana von Dietrichstein, od którego kupił go w 1783 r. król Fryderyk II za 333.333 i 1/3 dukata. Specjalnie na tą okazję wybito w królewskiej mennicy 1/3 dukata. W zamku umieszczono różne instytucje, od 1930 r. mieści się w nim oddział szpitala św. Wojciecha dla upośledzonych umysłowo, obecnie Dom Pomocy Społecznej. Zamek posiada 4 skrzydła z częściowo arkadowym dziedzińcem pośrodku. Po obu stronach wieże nakryte barokowymi hełmami, nad portalem herb Prószkowskich. Przed zamkiem nowa figura Ceres, wykonana na wzór starszej, która uległa kradzieży.


  

   

  


  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


  

  

  

  

  

  


 
  

  


  

  

  


  
   

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

Umieszczone zdjęcia wykonano: kwiecień 2012
Ilość zdjęć: 66