Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

BIAŁA PRUDNICKA

Zamek
Prószkowskich
w Białej Prudnickiej

Zamek Prószkowskich w Białej Prudnickiej 
Lokalizacja: (OPR) woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Biała

Miasto Biała leżące na pograniczu wpływów Piastów opolskich, Habsburgów i Hohenzollernów, od 1532 roku bardzo często zmieniało swą przynależność. Tak samo często zmieniali się właściciele zamku w Białej.
Obecny murowany zamek z XVI wieku wzniesiono w stylu wczesnobarokowym z elementami późnorenesansowymi, na miejscu wcześniejszego, średniowiecznego grodu. Zamek pierwotnie łączył się z obwodem murów miejskich.
Inicjatorem wzniesienia zamku w Białej był prawdopodobnie jeden z Piastów opolskich, ponieważ zbudowano go na początku XVI wieku, przed 1532 rokiem, kiedy to Biała była pod panowaniem Piastów.
Początkowo zamek posiadał dwa skrzydła (wschodnie i południowe), zbudowane prostopadle do siebie, które ograniczały niewielki dziedziniec. Obydwa skrzydła zamku posiadały w przyziemiu półkoliste arkady od strony dziedzińca.
Po 1532 roku zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, a od 1564 roku należał do rodu Prószkowskich - początkowo jako zastaw, a od 1606 roku jako ich własność. Prószkowscy rozbudowali zamek o skrzydło zachodnie, będące przedłużeniem skrzydła wschodniego. Na zachodnim krańcu nowego skrzydła stanęła wysoka wieża.
W 1747 roku Elżbieta Fryderyka, wdowa po Antonim Prószkowskim, sprzedała zamek wraz z posiadłością w Białej Bartłomiejowi Oderfeldowi. Spadkobiercy Oderfelda w 1756 roku sprzedali Białą, która od tej pory znalazła się w rękach Rudolfa Matuschka z Czech.
W 1841 roku kolejnym właścicielem zamku był Ferdynand Rudolf von Gersdorff.
W 1882 roku zamek zakupiło miasto, które przeprowadziło remont posiadłości. Podczas remontu zamurowano arkady, tworząc nowy trakt komunikacyjny wzdłuż XVI-wiecznych skrzydeł. Z tego samego okresu pochodzi również balkon z żelazną balustradą nad wejściem do zachodniego skrzydła.
Od 1878 do 1925 roku w murach zamkowych mieściło się seminarium nauczycielskie, a później żeńska szkoła średnia.
Po II wojnie światowej w zamku miała siedzibę szkoła podstawowa i liceum, a później zabudowania zamkowe służyły firmie Moda Polska jako magazyny.
Od końca XX wieku przez wiele lat obiekt nie jest użytkowany, choć od niedawna podobno jest w prywatnych rękach.
Obecny zamek to budowla dwukondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem. Jego trzy skrzydła nakryte są wysokim, dwuspadowym dachem. Zachodni kraniec zamku zamyka czterokondygnacyjna wieża, wzniesiona na planie kwadratu, zwieńczona wysokim, barokowym hełmem z latarnią. W dolnej partii elewacji północnej widoczny jest gotycki wątek muru.
Do wnętrza zamku nie można wejść. Jak widnieje na tablicy informacyjnej, wewnątrz zamku zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Umieszczone zdjęcia wykonano: wrzesień 2012
Ilość zdjęć: 83