Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

OWIŃSKA


Pałac rodziny von Treskow w Owińskach 
Lokalizacja: (PZ) woj. wielkopolskie, pow. poznański, gmina Czerwonak

Pałac został zbudowany w latach 1804-06 przez Zygmunta Ottona von Treskow jako rezydencja rodowa. Zaprojektowany został przez architektów berlińskich Karola Fryderyka Schinkla i Franciszka Catela. Do 1945 stanowił własność rodziny von Treskow. Po II Wojnie Światowej przejęty przez Skarb Państwa. Mieściła się w nim szkoła podstawowa (do roku 1993) i przedszkole (do roku 1998). W latach 1997-2004 pałac był własnością prywatną. Właściciel nie wywiązał się ze swego obowiązku ochrony zabytku i pałac został zdewastowany. Rozgrabiono to, co pozostało w pałacu po wyprowadzeniu stąd szkoły podstawowej i przedszkola, co dało się wynieść i sprzedać na złom bądź zużyć na opał. Od 2004 roku właścicielem pałacu jest ponownie Gmina Czerwonak. Po zmianie właściciela wokół pałacu rozpoczęły się prace porządkowe. Uporządkowano park i staw. Wiele jeszcze potrzeba pracy i środków by pałac powrócił do dawnej świetności. Budynek jest późnoklasycystyczny. Zwrócony frontem na pd.-zach. i poprzedzony obszernym zajazdem. Dwie aleje boczne prowadzące do pałacu od strony szosy zamknięte bramami, pośrodku zajazdu sadzawka. Pałac murowany, otynkowany, jednopiętrowy, wysoko podpiwniczony. Za pałacem znajduje się park o powierzchni 5 ha. Przed rokiem 1945 park był otoczony ceglanym murem wysokim na ok. 2 m. Mur otaczający park istniał do 1954. Po tym roku został stopniowo rozebrany na materiał budowlany. Pałac jest zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, piętnastoosiowy, z dwiema czteroosiowymi, parterowymi dobudówkami gospodarczymi przy elewacjach bocznych. Wnętrze dwutraktowe, z prostokątną sienią kolumnową i okrągłym westybulem na osi parteru. Sień z czterema parami doryckich kolumn na wysokich podestach wzdłuż ścian bocznych; między podestami schodki do przyległych pokoi; kolumny podtrzymują architraw, na nim oraz w zwieńczeniu dwu pozostałych ścian malowany fryz o motywach pompejańskich: girlandy na wstęgach, medaliony z liliami en grisaille; na plafonie pośrodku malowana rozeta - słońce, z boków muszle. Westybul otwierający się na ogród, nakryty jest sklepieniem parasolowym malowanym w gwiazdy, z rozetą pośrodku oraz na obrzeżu z motywami pawi wśród wici kwiatowych; ściany rozczłonkowane niszami konchowymi (w których stały posągi) i ujęte pilastrami; od wsch. jednobiegowa klatka schodowa na piętro. Na piętrze, na osi budynku, znajduje się obszerna sala na przestrzał, o zachowanej starej posadzce i boazerii; dwa skromne kominki, zamurowane. Na zewnątrz widać wysoką strefę piwnic wyodrębnioną użyciem polnych kamieni, okna piwnic okrągłe. Elewacje parteru boniowane. Między kondygnacjami gzyms kordonowy i podokienny. Pośrodku obu fasad ryzality jednoosiowe, z dużymi palladiańskimi porte-fenetre na piętrze, zwieńczone trójkątnymi frontonami. W fasadzie frontowej ryzalit poprzedzony portykiem na czterech doryckich kolumnach, nad którym znajduje się balkon; od ogrodu przed ryzalitem nowsza weranda. Okna parteru prawie prostokątne, okna piętra wysokie, prostokątne, w obramieniach. Dach czterospadowy, kryty dachówką, z okienkami powiekowymi. Pałac otacza 5-cio hektarowy park krajobrazowy, założony w pocz. XIX w., według projektu Piotra Józefa Lenne z Berlina. W parku można zobaczyć wiele okazów starych drzew. BRAMY. Dwie analogiczne, klasycystyczne, zbudowane współcześnie z pałacem. Murowane, otynkowane. Zamknięte arkadowe, ujęte pilastrami, zwieńczone trójkątnymi frontonami. W latach 90-tych XX w. w bramach mieściły się sklepy: w północnej - spożywczy (do roku 1998), w południowej - mięsny (do roku 1996). Brama północna została w roku 2006 wyremontowana i obecnie mieści się w niej punkt informacji turystycznej oraz toaleta.
Owińska znane są przede wszystkim z barokowego zespołu pocysterskiego, na który składają się: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, obecnie parafialny – wybudowany w latach 1720-28 według projektu Pompeo Ferrariego, klasztor – wybudowany według projektu Jana Catenazziego w 1700 r. i odbudowany po pożarze w 1720 r. przez Pompeo Ferrariego, a następnie przebudowany w latach 1873-75 dla potrzeb znajdującego się wówczas w nim Szpitala Psychiatrycznego, oraz plebania klasztorna. W budynkach poklasztornych znajduje się od 1952 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych.W sąsiedztwie klasztoru w Owińskach powstał pierwszy w Polsce i w Europie Park Orientacji Przestrzennej i Ogród Zabaw dla niewidomych. Jest on usytuowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych. Park pomaga niewidomym i niedowidzącym dzieciom przystosować się do poruszania się samodzielnie w mieście.Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2017
Ilość zdjęć: 62