Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

KRASNYSTAW

http://majkad.blogspot.com/2010/10/krasnystaw.html
Pałac
Biskupów Chełmskich
w Krasnymstawie

Pałac Biskupów Chełmskich w Krasnymstawie
Lokalizacja: (LKS) woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gmina miejska Krasnystaw

Kolegium wzniesione na fragmentach muru obronnego i piwnic dawnych kamienic mieszczańskich razem z kościołem i pałacykiem biskupim wchodzi w skład kompleksu budowli kolegium pojezuickiego, tworzących czworobok usytuowany na płd.-zachód od rynku. Założenie powstawało w przeciągu kilku dziesięcioleci (lata 1695-1740). W 1693 roku wykupiono cztery kamienice usytuowane przy katedrze i rozpoczęto prace budowlane, które przerwały działania wojenne na początku XVIII wieku. Kolejny etap budowy rozpoczął się około roku 1708. Powstawała wówczas najstarsza część Kolegium skrzydło wschodnie i południowe oraz kościół. Skrzydło zachodnie budowano około roku 1729-1730. Na murach kolegium wyciągnięto trzecie piętro i przedłużono je pięć łokci po za stare walące się mury miejskie. Nie pozwalał magistrat i rada, potrzeba było użyć wstawiennictwa prymasa Teodora Potockiego u króla JM. 1730 roku, aby upór mieszczan przełamać. Prace nad całością trwały jeszcze w połowie wieku. W roku 1773 zakon Jezuitów został skasowany, a budynki Kolegium przekazano pod kuratelę Komisji Edukacji Narodowej. W XIX wieku budynki ustawicznie niszczały. W 1811 roku zostały zajęte pod szpital wojskowy i mieszkania dla lekarzy oficerów i w znacznym stopniu został zmieniony ich pierwotny, wewnętrzny podział. Działania remontowo-budowlane oraz zmiany funkcji poszczególnych budynków Kolegium trwały przez cały XIX i XX wiek. W okresie międzywojennym w zachodnim skrzydle Kolegium mieściło się kino a resztę obiektu zamieszkiwały rodziny wojskowych. Pod koniec lat 1950-tych, obiekt przejęto od wojska i umieszczono w nim urzędy, i lokatorów prywatnych. Od roku 1958 skrzydło zachodnie i część południowego zajmuje Muzeum.
Sam Pałacyk biskupi to barokowy, piętrowy budynek, wzniesiony razem z całym zespołem jezuickim w pierwszej połowie XVIII wieku. w latach 1780-1826 był rezydencją biskupów. Po pożarze ratusza roku w 1878, do Pałacu Biskupiego przeniesiono sąd. Od II ćwierćwiecza XIX stulecia budynek stanowił własność inżyniera Macieja Bayera, budowniczego szosy z Lublina do Zamościa, który we frontową fasadę wmurował rzeźbione elementy późnogotyckiego portalu pochodzące z ruin zamku i w ten sposób zachował je od zniszczenia. Jest on frontem zwrócony jest na północny zachód, od tyłu ma niewielki prostokątny dziedzińczyk. Ze skrzydłem kolegium łączy go parterowa przybudówka przy narożniku południowym. Ściana od północnego wschodu przylega do kościoła św. Franciszka Ksawerego (kaplicy Serca Jezusa). Pałac jest piętrowy, na rzucie prostokąta, trzyosiowy. Wnętrze ma nieco przekształcone, z sienią przelotową o sklepieniu kolebkowo-krzyżowym i tunelową klatką schodową. Na parterze sklepienia są kolebkowo-krzyżowe, na piętrze sufity. Z zewnątrz elewacja frontowa rozczłonkowana jest parzystymi pilastrami toskańskimi w wielkim porządku. Dookoła budynku biegnie profilowany gzyms wieńczący. Portal otaczający wejście w elewacji frontowej jest skromny, prostokątny, ujęty pilastrami toskańskimi i zwieńczony wydatnym gzymsem. Nad nim półkoliste okno w profilowanym obramieniu. Dach dwuspadowy.

Więcej na: krasnystaw-rys.info.pl

DROGA KRZYŻOWA
Umieszczone zdjęcia wykonano: wrzesień 2014
Ilość zdjęć: 81