Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

WROCŁAW 11

Zamek
na Ostrowie Tumskim
we Wrocławiu

Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (kościół i relikty)
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, Wrocław, ul. św. Marcina

Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu – dawna rezydencja wrocławskich kasztelanów, a później piastowskich książąt dzielnicowych na zachodnim skraju Ostrowa Tumskiego. Z murowanego zamku z XII i XIII wieku, który powstał w miejscu istniejącego od X wieku grodu, zachowały się tylko mocno zniekształcony kościół św. Marcina oraz nieliczne fragmenty w obrębie innych budynków lub pod poziomem terenu. Dawny zamek zajmował obszar po obu stronach współcześnie istniejącej ulicy św. Marcina między Odrą, ulicą Świętokrzyską i budynkami ul. św. Marcina 10 i 12. [...]
Gród na zachodnim cyplu Ostrowa Tumskiego powstał w X wieku jako drugi gród wrocławski, prawdopodobnie stanowiący siedzibę namiestników-kasztelanów. Okrągły w planie gród otoczony był wałem drewniano-ziemnym, umocnionym częstokołem. Dwukrotnie, na przełomie wieków X i XI oraz w ciągu XI w. gród był powiększany kosztem terenu podgrodzia. Zabudowania mieszkalne grodu były drewniane, zaś przed 1149 palatyn Piotr Włost ufundował murowaną kaplicę pod wezwaniem św. Marcina i opactwo benedyktyńskie. [...]
W 1166 gród wrocławski został zajęty przez księcia Bolesława Wysokiego. Książę, który wiele lat spędził w zachodniej Europie, zdecydował się na budowę na terenie grodu kamiennej rezydencji (palatium) i nowej osiemnastobocznej kaplicy zamkowej. Gród, z którego książęta korzystali dotychczas tylko przejściowo, przekształcił się w stałą rezydencję książąt dzielnicowych, z czasem aspirujących do władania całą Polską.
Syn i następca Bolesława, Henryk I, położył nacisk na rozwój swojej drugiej rezydencji (zamku w Legnicy) i klasztoru w Henrykowie, nie inwestował natomiast we względnie dobrze rozbudowany zamek wrocławski, który przekazał na rezydencję współuczestniczącemu w rządach synowi, Henrykowi II. Ten ostatni rozpoczął w latach 30. XII wieku budowę ceglanej kaplicy, prawdopodobnie przeznaczonej na sprowadzone do Wrocławia relikwie Świętego Krzyża. [...]


Żródło: wikipedia.pl
Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec, wrzesień 2013
Ilość zdjęć: 15