Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

BIECHÓW

Pałac w Biechowie
Lokalizacja: (ONY) woj. opolskie, pow. nyski, gmina Pakosławice

Pałac w Biechowie to barokowy pałac zniszczony pożarem w 1854 r. gruntownie przebudowany i poddany renowacji i rozbudowie. Obecnie o charakterze neorenesansowym.
W latach 1856-1863 powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karl Lüdecke z Wrocławia na zlecenie hrabiego von Matuschka. W 1904 r. kolejną rozbudowę przeprowadził Manfred Matuschke, który był ostatnim właścicielem pałacu, w lutym 1945 r. opuścił Biechów.
Pałac jest murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, nakryty wysokimi dwuspadowymi dachami, z ozdobnymi szczytami. Fasada (elewacja wschodnia) siedemnastoosiowa, z trzema pozornymi ryzalitami, centralnym trzyosiowym i skrajnymi dwuosiowymi, oraz wejściem, ponad którym balkon, z ozdobną balustradą, wsparty na trzech kolumnach. W elewacji zachodniej na osi umiejscowiono kwadratową wieżę, zwieńczoną hełmem z latarnią. Elewację tą zamykają wydatne ryzality pomiędzy którymi rozpięto arkadowe loggie z tarasami dostępnymi z pierwszego piętra. Budynek zachował pierwotne podziały elewacji, przyziemie oraz narożniki boniowane, okna w ozdobnym obramieniach. Układ wnętrz dwutraktowy, z sienią i klatką schodową na osi.
Na zachód od rezydencji kamienne tarasy prowadzące pierwotnie do parku, obecnie na dziedziniec gospodarczy.
W okresie baroku w ramach rozbudowy powstała przy pałacu neogotycka kaplica p.w. Matki Boskiej Łaskawej, w której znajduje się cenna polichromia i oryginalne wyposażenie. Kaplica położona jest osi frontu pałacu na wysokiej skarpie a pod nią mieściło się mauzoleum rodzinne, które niestety zostało w latach 70 -tych XX w. sprofanowane, murowana z cegły, otynkowana, salowa, z sześcioboczną wieżyczką, zwieńczoną strzelistą iglicą. Pod kaplicą znajduje się krypta grobowa dawnych właścicieli.
Pałac z kaplicą otoczone rozległym parkiem krajobrazowym, z licznymi okazami starodrzewia.
W latach 60-tych XX wieku siedziba placówki oświatowej, dziś Technikum Żywienia Gospodarstwa Domowego wraz z internatem. W sąsiedztwie pałacu znajdują się zabudowania gospodarcze i stawy rybne, przylegające do rozległego parku krajobrazowego i lasu. 
Obecnie (2013 r.) placówka oświatowa została przeniesiona do innego obiektu a władze powiatu nyskiego wystawiły pałac na sprzedaż.

Umieszczone zdjęcia wykonano: kwiecień 2011
Ilość zdjęć: 81