Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

BRZESKO

Pałac
Goetza
w Brzesku

Pałac Goetza w Brzesku
Lokalizacja: (KBR) woj. małopolskie, pow. brzeski, gmina Brzesko

Pałac Goetza w Brzesku to dawna siedziba Goetzów Okocimskich, właścicieli i twórców Browaru Okocim.
Pałac Goetzów Okocimskich wybudowany został nieopodal Browaru Okocim w latach 1898-1900 przez Jana Albina Goetza, szerzej znanego jako Jan Goetz Okocimski i jego małżonkę – Zofię Jadwigę z hr. Sumińskich. (...)
Pałac ma charakter neobarokowy i neorokokowy – jego pierwszą, najstarszą część (środkową) oraz kaplicę zlecono wiedeńskiemu atelier firmy Fellner & Helmer, która budowała zamki, teatry, banki i hotele w całej ówczesnej Europie. Główny korpus ukończono w roku 1900 i od tego czasu pałac był zamieszkany.(...)
Cały kompleks pałacowy otoczony był parkiem krajobrazowym typu angielskiego o powierzchni 40 hektarów (obecnie 17 ha z powierzchni dawnego parku, który przylega do 27 ha obszaru leśnego). Do dnia dzisiejszego rosną tutaj 43 gatunki drzew (w tym egzotycznych), oraz 12 gatunków krzewów, w tym na przykład rododendrony, choiny kanadyjskie, tulipanowce amerykańskie, jaśminowce, berberysy, klony, buki, kasztanowce, wiązy, olchy, dęby.
Na mocy dekretu o nacjonalizacji PKWN z 1944 roku pałac Goetza wraz z przylegającym parkiem przeszły na własność Skarbu Państwa.
W pałacu przez wiele lat mieściła się siedziba Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego i innych szkół. Pierwsze zajęcia szkolne odbyły się w pałacu 12 kwietnia 1945 roku. Po 2002 roku, po przeniesieniu z pałacu Zespołu Szkół Ekonomicznych i połączeniu go z Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, obiekt pozostawał pusty, a opiekę nad nim objęło Starostwo Powiatowe. Zabytkowy gmach (w dużej części drewniany, z holem myśliwskim z wiszącymi na ścianach porożami jeleni, głowami dzików, łosi i innych zwierząt łownych, w tym wielu już wymarłych gatunków) niszczał w latach 2002-2007, przez nikogo niezagospodarowany.(...)
Po licznych perypetiach związanych w prawem do własności obecnie posiadłość jest w własnością prywatną.
Wszystkie zamieszczone tu zdjęcia były zrobione przez ogrodzenie. Z powodu remontu pałacu cały teren wokół niego był niedostępny.
(Aktualne na: czerwiec' 2012).

Więcej 
opisu na: wikipedia.pl oraz palacgoetz.pl Listopad 2018

Umieszczone zdjęcia wykonano: lipiec 2012, listopad 2018
Ilość zdjęć: 00