Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

TARNÓW 1

Dawny Pałac
Sanguszków
i biskupów tarnowskich
w Tarnowie

Dawny Pałac Sanguszków i biskupów tarnowskich w Tarnowie
Lokalizacja: (KT) woj. małopolskie, pow. miasto na pr. powiatu, gmina -

Kamienica Nikielsonowska (Rynek 4) to dawny pałac Sanguszków i biskupów tarnowskich. Jest to dwupiętrowa podpiwniczona budowla z neorenesansowa elewacją. Oficyny z tyłu budynku tworzą pasaż handlowy (pasaż Tertila) z wylotem na plac Kazimierza Wielkiego. W II połowie XVI wieku wybudowano murowaną kamienicę z podcieniem. Kamienica, która była własnością rodziny Nikielsonów, tarnowskich Szkotów, po pożarach w 1735 i 1743 roku uległa zawaleniu. W 1747 roku posesja stała się własnością książąt Sanguszków. W 2. połowie XVIII wieku kamienicę odbudowano jako dwupiętrowy szerokofrontowy dom w stylu klasycystycznym. Później budynek przejął rząd austriacki, w latach 1796–1826 mieściła się tu siedziba sądu szlacheckiego (Forum Romanum). W 1826 roku kamienica przeszła na własność biskupów tarnowskich, została przebudowana i do 1912 pełniła funkcję pałacu biskupiego. Straciła tę okościelną funkcję po wymianie na nieruchomość przy ul. Mościckiego. Późniejszy właściciel, burmistrz Tadeusz Tertil, przebudował budynek na kamienicę czynszową z parterem wykorzystywanym na działalność handlową. W 1913 roku Tadeusz Tertil połączył oficyny kamienicy z nowym budynkiem przy placu Kazimierza Wielkiego tworząc pasaż handlowy. W 2004 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków województwa małopolskiego. 30 października 2018 roku przy wejściu do pasażu odsłonięty został pomnik Tadeusza Tertila. Autorem pomnika jest Arkadiusz Latos. Z pałacem związana jest krótka historia z generałem Józefem Bemem.

Więcej na: wikipedia.pl






Umieszczone zdjęcia wykonano: październik 2018
Ilość zdjęć: 5