Witaj u MajkiD

Witam wszystkich odwiedzających i zapraszam do spacerku

po moim ZAMKOWO - PAŁACOWYM blogu fotograficznym

Niech Was nie zrazi ilość umieszczonych tu zdjęć, postanowiłam potraktować ten mój blog
jako fotograficzn
ą dokumentację odwiedzanych przeze mnie obiektów. W szczególności stronę moją polecam tym, którzy nie mogą na własne oczy zobaczyć tych zamków i pałaców.

Współtwórcą i administratorem tej strony jest mój mąż Daro.

ŚRODA ŚLĄSKA - ZAMEK

http://majkad.blogspot.com/2010/10/sroda-slaska-zamek.htmlZamek
w Środzie Śląskiej

Zamek w Środzie Śląskiej
Lokalizacja: (DSR) woj. dolnośląskie, pow. średzki, gmina Środa Śląska

W północno-zachodniej części średniowiecznego miasta mieścił się niewielkich rozmiarów zamek książęcy wzniesiony w 2. poł. XIII w. Zbudowany był z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej i charakteryzował się grubymi murami dochodzącymi u nasady do 2,5 m. Dominującym elementem warowni była cylindryczna wieża o średnicy 10 m. Pod koniec XIII w. z murami zamkowymi połączono wznoszone z cegły mury miejskie. Dostęp do warowni chroniła dodatkowo fosa kilkumetrowej szerokości. Na przestrzeni wieków zamek zmieniał swoich właścicieli, którzy przystosowywali budynek do swoich potrzeb. W XVIII w. zamek podupadł, a w 1808 r. postanowiono rozebrać jego mury. Zachował się ich fragment od strony północnej i zachodniej oraz ślady szerokiej fosy, częściowo zasypanej.
[...] pierwotne założenie posadowione było na planie czworoboku o zaokrąglonych narożach. Plan miał wymiar 30 X 32 m, mury obronne dochodziły do wysokości około 9 m. W narożniku południowo-zachodnim mieściła się cylindryczna wieża o średnicy około 10 m znacznie wysunięta przed lico murów obwodowych. Podczas budowy fortyfikacji miejskich podsypano teren założenia. W okresie późnego średniowiecza doszło do wzniesienia kilku budynków mieszkalnych i gospodarczych wzdłuż murów obwodowych założenia. W ten sposób zamknięty został dziedziniec wewnętrzny ze studnią umieszczoną na środku. Od południa do założenie dostawiono gospodarcze przedzamcze ze stajniami. Zabudowania zamkowe nie zachowały się do naszych czasów. Wyjątkiem jest jedno skrzydło, które w XIX wieku zostało adaptowane na siedzibę sądu powiatowego.


Źródło: szlakikulturowe.dolnyslask.pl  oraz  polskiezabytki.pl
Więcej na: polskiezabytki.pl


Umieszczone zdjęcia wykonano: sierpień 2015
Ilość zdjęć: 9